Historisk arkiv

Øker støtten til kvalifikasjonspass for flyktninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange flyktninger får ikke med seg papirer og vitnemål på flukt, men uten papirene i orden er det vanskelig å gå videre med studier og jobb. – Kvalifikasjonspasset gir flyktninger mulighet til bruke kompetansen sin i en ny livssituasjon, til beste både for personen selv og for samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Nå øker hun støtten, og neste steg er å gjøre løsningen global.

Europarådets prosjekt European Qualifications Passport for Refugees kom i gang i 2015, etter at Europa hadde opplevd den den største flyktningestrømmen siden andre verdenskrig, blant annet fra Syria. Kvalifikasjonspasset innebærer at de som mangler papirer og vitnemål kan få en midlertidig vurdering av kvalifikasjoner og utdanning.

- Målet er at kvalifikasjonspasset skal gi flyktningene muligheter på arbeidsmarkedet eller til videre studier, sier Nybø.

Øker støtten
Så langt har 249 personer fått innvilget kvalifikasjonspass. Ved utgangen av 2018 hadde 21 flyktninger har fått opptak til universitetsstudier rundt omkring i Europa basert på sitt kvalifikasjonspass. Frem til nå har prosjektet vært i en pilotfase. Nå er det klart til å rulles ut i større skala.

- Mulighetene for å skalere opp prosjektet er en viktig årsak til at vi bevilger mer penger, slik at enda flere kan få slike kvalifikasjonspass, sier Nybø.

Norge, sammen med Hellas og Italia, er blant landene som har bidratt økonomisk til prøveprosjektet. I 2018 bevilget Kunnskapsdepartementet 550.000 kroner, men på grunn av de lovende resultatene øker Nybø nå støtten til 1 million kroner i 2019. Nybø åpner for å videreføre støtten også i 2020. Det gjør at Europarådet kan skalere opp prosjektet, spre informasjon og trene flere som kan gjennomføre evalueringene.

Her hjemme har både partene i arbeidslivet, universiteter og høyskoler, integreringssektoren og ikke minst flyktningene selv stilt seg svært positive til kvalifikasjonspasset.

Norskutviklet metode
Ideen til prosjektet kom fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) i samarbeid med deres engelske søsterkontor. Ordningen er basert på NOKUTs godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon.

- Vi er stolte over at metoden vi har utviklet nå brukes internasjonalt. Vi bistår Europarådet med opplæring og kvalitetssikring for at ordningen skal bli så vellykket som mulig. Det er gledelig at erfaringene med testing av kvalifikasjonspass i land som Libanon og Tyrkia viser at metoden også kan ha stor bruksverdi i andre deler av verden, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT.

Globalt potensial
I dag deltar ni land med sine eksperter som kan gjennomføre evalueringer og kapasiteten til å gi enda flere flyktninger denne muligheten øker stadig. Spania opplever en stor strøm av flyktninger, og er det foreløpig siste landet som har bedt Europarådet om hjelp til kvalifikasjonsvurderinger.

- Kvalifikasjonspass-prosjektet har potensial til å kunne hjelpe flyktninger i alle deler av verden, ikke bare i Europa. Derfor har jeg begynt å diskutere med Europarådet og UNESCO om vi sammen kan gjøre dette til et globalt prosjekt og få med oss andre land som også ser det store potensialet i dette. Jeg har foreløpig fått veldig positive tilbakemeldinger på dette, sier Iselin Nybø.