Historisk arkiv

Nybø:

Regjeringen Solberg

– Et kvantesprang for åpen tilgang til forskningsresultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge har nå undertegnet avtaler med de fire største forskningsforlagene.Det betyr at norske forskningsresultater kan publiseres åpent i over 7 400 tidsskrifter. Det utgjør om lag 40 prosent av tidsskriftene som norske forskere rangerer som de beste.

– Vi er ett av få land i verden som har fått til såkalte «publiser og les» avtaler med storforlagene Elsevier, Wiley og Springer Nature. Nå er også avtalen med Taylor & Francis på plass. Avtalene med de fire store betyr at vi gjør et kvantesprang når det gjelder åpen tilgang til offentlig finansiert forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Forventer lignende avtaler med resten av forlagene
– Jeg vil gratulere Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og universitetene og høyskolene som har deltatt i de tunge forhandlings-rundene. Det har ikke vært enkelt, men nå har vi landet avtaler som få trodde var mulig da forhandlingene startet. Vi har ikke vunnet kampen om åpen publisering ennå, men vi har fått den drivkraften vi trenger for å på plass lignende avtaler med alle forlag i løpet av neste år, sier Nybø.

Nye avtaler med forlag skal fremme åpen tilgang uten økte totalkostnader.

Plan S viktig pressfaktor for endring
Avtalene med de fire store forlagene er i tråd med intensjonene i Plan S, det felleseuropeiske initiativet for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

– Da Plan S ble lagt frem for et snaut år siden, var bare tre prosent av tidsskriftene som norske forskere rangerer som de viktigste på sine fagfelter (nivå 2-tidsskrifter) Plan S-kompatible. Med de nye avtalene er vi allerede på 40 prosent. Det samlede presset internasjonalt gjennom Plan S, landenes nasjonale retningslinjer om åpen publisering og  samkjørte forhandlinger har ført til oppsiktsvekkende endringer på kort tid, sier Nybø.

Verden trenger åpen forskning
Frem til nå har det store flertallet av forskningsresultater finansiert av skattepenger blitt publisert i tidsskrifter som ligger bak dyre betalingsmurer. Målet er å snu en forretningsmodell som er dysfunksjonell for samfunnet som helhet, for å gagne spredningen av kunnskap som er betalt av oss alle.

Avtalene innebærer at man i stedet for å betale for å få tilgang til å lese forskningsartikler betaler for publiseringen av dem. Da blir offentlig finansiert forskning tilgjengelig for alle. Regjeringens nasjonale mål og retningslinjer sier at det skal skje innen 2024.

– Verden ligger svært dårlig an til å nå de 17 bærekraftmålene vi i felleskap har satt oss. Forskning og utvikling er viktige deler av svaret på hvordan vi skal komme oss ut av uføret vi er i. Åpen tilgang sikrer at den mest oppdaterte kunnskapen er tilgjengelig for læreren som skal undervise neste generasjon, legen som skal utføre operasjoner eller næringslivet som står foran store omstillinger. Det er bra for oss alle, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.