Historisk arkiv

Norge sikrer åpen tilgang til Elseviers tidsskrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge har undertegnet en avtale med Elsevier, verdens største forskningsforlag. Den sikrer at norske forskere kan publisere artiklene sine åpent uten ekstra kostnad i de aller fleste av Elseviers tidsskrifter.

– Denne avtalen er et viktig skritt for arbeidet vårt for åpen tilgang til forskning, og viser at arbeidet med Plan S gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det er snakk om en såkalt «publiser og les»-avtale frem til 2021 hvor forskningsinstitusjonene betaler for åpen publisering av alle norske artikler i om lag 1400 av Elseviers tidsskrifter. Samtidig opprettholder man lesetilgangen for de norske institusjonene til artikler som ennå ikke er åpne i abonnementstidsskriftene.

– Avtalen vil omfatte 90 prosent av den norske publiseringen i Elseviers tidsskrifter. Elsevier og Unit vil jobbe sammen for å få inkludert de viktigste av de resterende 10 prosent av tidsskriftene i løpet av avtaleperioden, sier Nybø.

Norge først ute
Norge er det første landet som inngår en avtale med Elsevier som gir en tydelig dreining mot åpen tilgang. Et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år, uten at det blir noe dyrere. Kostnadene for publisering ligger innenfor rammen for det institusjonene betaler i dag.

– Denne avtalen gjør at den store majoriteten av norske forskere kan publisere sin forskning åpent i Elseviers tidsskrifter. Samtidig vil jeg understreke at vi på ingen måte er i mål med arbeidet med åpen tilgang, sier Nybø.

Fremdeles er nemlig viktige medisinske og naturvitenskaplige tidsskrifter som The Lancet og Cell utenfor avtalen, og det samme er noen av de viktigste tidsskriftene som Elsevier utgir på vegne av vitenskapelige selskaper.

– Det betyr at vi må fortsette å holde trykket oppe overfor forlagene for at våre fremste forskere skal kunne publisere åpent også i de mest prestisjetunge tidsskriftene. Målet er full overgang til åpen publisering, og forlagene må vise at de ønsker å bidra til dette for hele sin portefølje, sier Nybø.

Samhold gir resultater
Regjeringens nasjonale mål og retningslinjer sier at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. Nye avtaler med forlag skal fremme åpen tilgang uten økte totalkostnader, og Norge skal fremme internasjonalt arbeid for at all forskning er åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet.

Det er Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som forhandler abonnementsavtaler med forlagene på vegne av norske institusjoner. Avtalen med Elsevier har Unit fremforhandlet sammen med Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

– Avtalen viser at når den norske universitets- og høyskolesektoren står sammen, kan den oppnå mye i forhandlinger med store, internasjonale konsern. Men avtalen viser også at det er en jobb som gjenstår, hvis vi skal nå målet om at alle norske artikler finansiert av det offentlige skal være åpne innen 2024, sier Nybø.

I tråd med Plan S
Avtalen med Elsevier er i tråd med intensjonene i Plan S, det felleseuropeiske initiativet for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

– Det er en klar sammenheng mellom nasjonale retningslinjer, forhandlinger med forlagene og Plan S. Det er dette samlede presset som nå kommer fra flere land, som bidrar til at internasjonale konsern revurderer forretningsmodellene sine. Jeg håper denne avtalen også vil bidra til at vi lykkes i forhandlingene vi fortsatt står oppe i med andre forlag, sier Nybø.