Historisk arkiv

Nybø vil at universiteter og høyskoler skal kappes om hvem som er grønnest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mindre rødt kjøtt, insektvennlige grøntområder og mer gjenbruk. Sammen med færre flyreiser, mindre søppel og lavere energibruk skal det gjøre norske universiteter og høyskoler mer miljøvennlige.

Dette er noen av forslagene i en rapport Kunnskapsdepartementet har bestilt av konsulentselskapet Asplan Viak

– Universitetene og høyskolene vet mest om miljø- og klimaendringene og hvordan vi skal bekjempe dem. Da må vi leve som vi lærer. Derfor drar jeg i gang en konkurranse mellom universitetene og høyskolene om hvem som er grønnest. Målet er å vise frem sektorens miljø- og klimaavtrykk og få fart på omstillingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Rent praktisk skal det gjøres ved at universiteter og høyskoler får grønt, gult eller rødt kort innenfor ulike kategorier.

Rapporten foreslår åtte hovedkategorier som institusjonene kan måle og rapportere inn på. Kategoriene er basert på hva som vil ha størst betydning, og kan utvikles over tid:

  1. Reiser (flyreiser og reiser til og fra arbeid og studier)
  2. Avfall (fra daglig drift og byggeprosjekter)
  3. Innkjøp og anskaffelser (bl.a. IT-utstyr, møbler, papir og annet materiell)
  4. Mat og servering (bl.a. hvor mange vegetarmåltider servert, mengde rødt og hvitt kjøtt kjøpt inn, mengde matavfall)
  5. Vannforbruk
  6. Bygg- og materialbruk (også gjenbruk av materialer)
  7. Energibruk (inkludert egenprodusert elektrisitet og varme)
  8. Økologi (forslag om kartløsning som viser bidrag til biologisk mangfold)

Nå skal universitetene og høyskolene få vurdere forslagene, og si sitt om hva som er mulig, hensiktsmessig og gjennomførbart. På nyåret går startskuddet for konkurransen.

– Vi starter med det å overvåke det fysiske, klima- og miljøaspekter på campus, som vi kan telle. Samtidig vil vi på sikt også gjerne ha med hvordan universitetene og høyskolene prioriterer forskning og undervisning knyttet opp mot klima og det grønne skiftet. Her utfordrer jeg institusjonene til å komme med forslag til hvordan vi best kan gjøre dette, sier Nybø.

Håper konkurransen vil motivere til endring

Selv om det vil være frivillig å delta, håper Nybø konkurransen vil trigge universitetene og høyskolene til å kappes om å være best.

– Jeg opplever at mange har stor entusiasme for dette prosjektet. Det foregår allerede veldig mye bra der ute, og denne konkurransen skal hjelpe oss med systematisere informasjonen og til å måle utviklingen over tid. Dette skal være et verktøy for handling, sier Nybø.

Hun mener universitetene og høyskolene kan gå foran med et godt eksempel for andre deler av offentlig sektor, og deler gjerne opplegget med andre

– Dette er en kjempestor sektor, med 300 000 studenter og 38 000 ansatte. Samlet campusareal er på 3,4 millioner kvadratmeter, det vil si nesten 500 fotballbaner. Klimatiltak her vil ha stor effekt og betydning, sier Nybø.