Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Stoltenberg-utvalet overleverer rapport om kjønnsforskjellar i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressekonferanse saman med utvalsleiar Camilla Stoltenberg.

Dato: 4. februar  2019

Tid: Kl.10.15-11.15

Stad: Eiksmarka skole, Adresse: Niels Leuchs vei 56, 1359 Eiksmarka

Kunnskapsdepartementet oppnemde i 2017 ei ekspertgruppe som skulle samle kunnskap om kvifor kjønnsforskjellar i skolen oppstår, og komme med forslag til kva som kan bidra til å motverke slike forskjellar. Måndag 4. februar overleverer utvalet NOU 2019:3 Nye sjanser – betre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 

Program

 

Kl.10.15 -10.20

Statsråden kjem - Utanfor hovudinngang ved bilane

Kl.10.17 -10.20

Rektor ønskjer velkommen, og Elevrådsstyret fortel kort om skolen.

 

Kl.10.20-10.50

Utvalgsleiar Camilla Stoltenberg presenterer rapporten

kl.10.50- 11.00

Statsråden oppsummerer og takkar for rapporten

Kl.11.00-11.15

Pressetid

Pressa er velkommen og det blir høve til intervju.  

Kontakt:
Journalistar som ønskjer å delta kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar i Kunnskapsdepartementet Cathrine Slaaen på mobil  976 77 247  eller pr. e-post på Cathrine.slaaen@kd.dep.no

Nett-tv Stoltenberg-utvalet overleverer rapport om kjønnsforskjellar i skolen

Se sendingen her

Se sendingen her