Historisk arkiv

Vil sikre nok kompetanse i digital sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. – Dersom Norge skal lykkes med digitalisering, er det en forutsetning at vi har nok kompetanse innen digital sikkerhet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kompetansestrategien utfyller Nasjonal strategi for digital sikkerhet som også legges frem i dag. Der er kompetanse ett av fem prioriterte områder.

I strategiene beskrives tiltak for til sammen ca. 1,6 milliarder kroner. Om lag halvparten går til kompetansetiltak som er i gang eller som settes i gang i 2019. – Det er en god målestokk på hvor viktig dette arbeidet er, sier Nybø.

En rapport fra NIFU anslår at Norge kommer til å mangle om lag 4000 personer med digital sikkerhetskompetanse i arbeidslivet i 2030. Den nye strategien legger grunnlaget for at vi kan utvikle nok kompetanse i tråd med samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov.

– Strategien retter seg både mot myndigheter og offentlige og private virksomheter. Vi forventer at utdanningssektoren, forskningsinstitusjonene og bedrifter følger opp med egne prioriteringer. Det er gjennom en felles innsats vi kan styrke den digitale sikkerhetskompetansen i samfunnet, sier Nybø.

Strategien har følgende satsingsområder:

  • Langsiktig forskning av god kvalitet
  • Tilstrekkelig nasjonal spesialistkompetanse
  • Digital sikkerhet som del av IKT-relaterte utdanninger og tilgrensende fag
  • Etter- og videreutdanning (EVU) innenfor IKT og digital sikkerhet
  • Digital sikkerhet i yrkes- og profesjonsutdanninger
  • God grunnkompetanse
  • Bevisstgjørende tiltak og bedret digital sikkerhetskultur

Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse (pdf)