Historisk arkiv

20 millioner til programmering i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

46 kommuner, 6 fylkeskommuner og 6 friskoler får støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

– Programmering har fått en tydelig plass i de nye læreplanene som tas i bruk til høsten. Mange skoleeiere har derfor tatt initiativ til å heve programmeringskompetansen til lærerne. Dette tilskuddet bidrar til at de får det utstyret de trenger for å drive undervisning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Midlene kommer fra den femårige satsingen Den teknologiske skolesekken. Satsningen har som har som mål gi elever kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering – og tilgang til gode digitale læremidler.

Regjeringen har bevilget 450 millioner kroner til satsingen i denne fem års-perioden. Av disse er det satt av 15 millioner kroner årlig til innkjøp av nytt programmeringsutstyr. I tillegg har Utdanningsdirektoratet satt av 5 millioner av egne kompetansemidler til tiltaket. I 2020, som i 2019, er rammen dermed totalt 20 millioner kroner.

Et kompetanseløft

Læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring fornyes fra høsten. Det er et mål at alle elever skal få kjennskap til hvordan teknologi og ulike programmer fungerer og spiller sammen gjennom opplæringen.

– Det er gledelig at så mange søker, og at så mange skoleeiere er i gang med kompetanseheving innen programmering. Vi ser også at mange som ikke har vært kvalifisert tidligere, har søkt på nytt - og at mange av disse nå får støtte, sier Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet.

Disse skoleeierne har fått tilskudd for nytt programmeringsutstyr i denne runden:

Skoleeier

Tildeling

Agder fylkeskommune 

300 000

Alvdal kommune

60 000

Asker kommune

582 743

Bergen kommune

545 700

Bjerkreim kommune

108 041

Bømlo kommune

285 744

Båtsfjord Private videregående skole AS

14 592

Drammen kommune

1 660 000

Eidsvoll kommune

600 000

Enebakk kommune

125 000

Fjord kommune*

119 111

Flatanger kommune

29 100

Froland kommune

70 772

Fyresdal kommune

88 982

Giske kommune*

348 609

Gjøvik kommune 

231 600

Hammerfest kommune

233 700

Heltberg ungdomsskole Ullevaal AS

23 512

Hundeidvik privatskule*

28 266

Indre Østfold kommune - Indre Østfold kommune

98 122

Klepp kommune

300 000

Kristelig gymnasium

42 000

Luster kommune

108 714

Lyngen kommune

144 540

Lødingen kommune

42 593

Løten kommune 

500 000

Moss kommune 

400 000

Narvik kommune

500 000

Nordland fylkeskommune

750 000

Os kommune i Østerdalen

51 563

Oslo kommune

2 000 000

Porsgrunn kommune

278 404

Randaberg kommune 

200 000

Sarpsborg kommune 

222 040

Selbu kommune

400 000

Skien kommune

350 000

Sola kommune

160 000

St. Eystein skole 

24 027

Steigen kommune

52 986

Stord kommune

400 000

Sveio kommune 

260 000

Sula kommune*

319 870

Stranda kommune*

54 672

Sykkylven kommune*

111 898

Sør-Varanger kommune 

170 952

Troms og Finnmark fylkeskommune

750 000

Trondheim kommune 

1 500 000

Trøndelag fylkeskommune

372 141

Tynset kommune

240 000

Ullensvang kommune 

250 000

Velledalen Montessorriskule*

22 566

Vestfold og Telemark fylkeskommune

300 000

Viken fylkeskommune 

1 000 000

Volda kommune 

450 000

Våler kommune 

150 000

Ørsta kommune

450 000

Ålesund kommune*

1 100 000

Åmli kommune 

22 400

 

 

Sum

20 004 950

Les mer om den teknologiske skolesekken på udir.no