Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal foreslå tiltak for å forbedre situasjonen for studenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil sikre at studentene får god oppfølging under pandemien. En ekspertgruppe skal derfor vurdere og anbefale tiltak spesielt med tanke på studentenes psykiske helse, eksamen og gjennomføring av studiene.

- Jeg er bekymret for studentene. Mye tid alene på hybelen med digital undervisning og et mindre sosialt liv er ikke bra for den psykiske helsen. Smittesituasjonen i samfunnet er alvorlig og vi må leve med strenge smitteverntiltak en god stund til. Derfor mener jeg vi må gjøre enda mer enn vi har gjort nå for å sikre at studentene følges godt opp, har kontakt med hverandre og får gjennomført både studier og eksamen fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Gruppen kommer med anbefalinger i november

Ekspertgruppen er ledet av Kunnskapsdepartementet og består av representanter fra Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Studentene og samskipnadsrådet skal også være med i arbeidet.

- Vi har hatt faste møter med alle rektorer, studenter og samskipnadene helt siden mars. Her har vi snakket om bekymringer, diskutert regelendringer for å gjøre situasjonen bedre og delt gode erfaringer med hverandre. Det arbeidet ønsker vi nå å forsterke gjennom dette utvalget, sier Asheim. 

Gruppen skal levere sine anbefalinger innen 23. november.

Skjerper tiltakene i samfunnet, men ingen store endringer for universiteter, høyskoler og fagskole

Det har vært utstrakt bruk av digital undervisning ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler i hele høst. Det skal videreføres og forsterkes, med tanke på presset på kollektivtrafikken.

- Alle universiteter, høyskoler og fagskoler skal fortsette å vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til press på transport og kollektivtrafikk. Det er også viktig at studenter, som alle andre, tenker gjennom hvor mange de møter og hvordan de møtes. Jeg vet at det er krevende etter månedsvis med lite sosial kontakt, men situasjonen er alvorlig og vi må gjøre det vi kan for å få ned smittetallene raskt slik at vi slipper enda strengere tiltak, sier Asheim.