Historisk arkiv

Femten universiteter og høyskoler får 100 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Femten universiteter og høyskoler får penger til å opprette utdanningstilbud som er tilgjengelige også utenfor campus. Det skal gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.

– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet. For å få det til trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Flere får tilgang på høyere utdanning der de bor

Fleksible utdanningstilbud kan være desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte eller samlingsbaserte. Poenget er at du ikke trenger å studere å fulltid eller være på campus for å få tilgang til utdanningen.

– For mange er det vanskelig å kombinere studier med jobb og familie. Siden disse pengene skal gå til tilbud som er på deltid og basert på samlinger og nettundervisning, kan flere ta utdanning der de bor og bidra med viktig kompetanse i sine lokalsamfunn, sier Asheim.

Grønt skifte, teknologi og helse er prioritert

Alle fagområder og utdanningsnivåer har hatt mulighet til å søke om midler, men i 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder. I tillegg til å gjøre det enklere å studere, skal pengene bidra til at studietilbudene samlet sett skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet over tid.

– Arbeidslivet endrer seg raskt og behovet for å oppdatere kompetansen sin gjennom livet er økende. De med lav eller ingen formell kompetanse er mer sårbare for raske skifter, men også de med lang utdanning vil oppleve at kompetansen deres ikke etterspørres lenge før pensjonsalder. Da må vi rigge systemet slik at flere kan lære hele livet og ikke gå ut på dato i norsk arbeidsliv, sier Asheim.

Fleksible tilbud

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har fordelt midlene etter søknad.

Diku lyste ut midlene i slutten av januar. Som følge av koronakrisen og som del av Utdanningsløftet, foreslo regjeringen i mai å styrke ordningen med ekstra midler i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet er dermed tildelingen økt fra om lag 90 millioner til om lag 100 millioner kroner.

–De fleksible tilbudene vil gi flere tilgang til utdanning, uavhengig av tid, sted og –livssituasjon. Utdanning spiller en nøkkelrolle når vi skal ruste nåværende og fremtidige arbeidstagere for fremtidens behov, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Fakta om ordningen

  • Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler har kunnet søke
  • Dette får de støtte til
    • Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus
    • Tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus

 

Tildeling fleksible utdanningstilbud 2020

Søker

Tittel:

Tildeling

Høgskolen i Innlandet

Utvikling av fleksibel bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen (1. og 2. studieår)

5 000 000

Høgskolen i Innlandet

Ledelsesorientert videreutdanning som nettbasert deltidsstudium - Hvordan sette det grønne skiftet ut i livet?

2 600 000

Høgskolen i Innlandet

Nasjonal modell for fleksibel helsesykepleierutdanning

3 300 000

Høgskolen i Innlandet

Grønn velferdsteknologi - videreutdanningen som skaper nye løsninger innen helsesektoren

   900 000

Høgskolen i Innlandet

Fleksibilisering av sykepleie og vernepleie

2 800 000

Høgskolen i Innlandet

Halvårsstsudium i økonomi og bærekraft

1 576 000

Høgskolen i Innlandet

Videre- og etterutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse - emnebasert utdanning for helsearbeidere med bachelor i helsearbeid

1 123 000

Høgskolen i Østfold

Nettstudium om å lage nettstudier – teori og praksis

3 500 000

Høgskolen i Østfold

IKT i barnehagen MOOC

2 600 000

Høgskolen Kristiania

Bærekraftige innkjøp

4 000 000

Høgskulen på Vestlandet

Frå fagarbeidar til ingeniør på ein hybrid læringsarena – Ei fleksibel og berekraftig ingeniørutdanning for industri i omstilling

5 000 000

Høgskulen på Vestlandet

Desentralisert videreutdanning for bioingeniørfag

1 005 000

Høgskulen på Vestlandet

Utvikling av desentralisert deltidsutdanning i vernepleie

2 000 000

Høgskulen på Vestlandet

Student til sjøs

1 300 000

Høgskulen på Vestlandet

Videreutdanningskurs hydrogenteknologi

   975 000

Høgskulen på Vestlandet

Nettstudium historie bachelor

   870 000

Høyskolen Kristiania

Kunstig intelligens - praktisk nytte

3 500 000

Nord universitet

Akvafleks

2 300 000

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

   835 000

NTNU

Videoveiledet praksis og eksaminering

1 124 000

NTNU

Sustainable engineering - EVU

3 200 000

OsloMet

Desentralisert kompletterende utdanning for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS

5 000 000

OsloMet

Psykisk helse og utviklingshemming - videreutdanning

   947 500

OsloMet

Erfaringsbasert master i atferdsvitenskap

5 000 000

OsloMet

Seksuell helse og kognitiv svikt

3 000 000

UiT – Norges arktiske universitet

Utviklingsprosjekt innen fleksibel BLU i Troms og Nordland

1 900 000

UiT – Norges arktiske universitet

Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling

2 400 000

Universitetet i Agder

Fleksible utdanningstilbud 2020 innen musikk, kultur og helse

1 800 000

Universitetet i Agder

Videreutdanning i fremtidens profesjonsfaglige digitale kompetanse for lærere

2 000 000

Universitetet i Bergen

Spesialistutdanning i logopedi

1 456 000

Universitetet i Bergen

Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling

4 000 000

Universitetet i Stavanger

Servicedesign og teknologi for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling

2 000 000

Universitetet i Stavanger

Klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

2 800 000

Universitetet i Stavanger

Kompetente kordirigenter i hele landet

   750 000

Universitetet i Sørøst-Norge

Fleksibel utdanning for bærekraftig forvaltning, ledelse og næringsutvikling

2 600 000

Universitetet i Sørøst-Norge

Bærekraftig sykepleierutdanning: fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene

5 600 000

VID vitenskapelige høgskole

Desentralisert samlingsbasert sykepleieutdanning

7 000 000

VID vitenskapelige høgskole

DIAfleks - Fleksibel utdanning for diakonistudenter som ikke bor nær campus

2 670 000