Historisk arkiv

Fylkeskommuner får 100 millioner kroner for utgifter til smittevern på videregående skoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange videregående skoler har hatt ekstrautgifter under koronapandemien. – Vi har hele tiden sagt at vi skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for utgifter de har som følge av koronakrisen. Når smitten nå øker flere steder, ser vi behovet for en økning av skjønnstilskuddet til fylkeskommunene på 100 millioner kroner, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Antallet smittede har i den siste tiden vært økende i mange kommuner og fylker. Flere videregående skoler har etter oppfordring fra regjeringen, gått fra gult til rødt nivå, i tråd med trafikklysmodellen som Folkehelseinstituttet har laget for smitteverntiltak i barnehager og skoler.

Økte kostnader med rødt nivå

Når en skole går fra gult til rødt nivå, fører dette til økte utgifter for fylkeskommunen, som er ansvarlig for videregående opplæring.

På rødt nivå skal de videregående skolene dele inn elevene i mindre grupper som gir behov for å kombinere fysisk og digital undervisning. Utgiftsbehovet til vikarer, renhold og smittevernutstyr øker, i tillegg til utgifter til ekstra lokaler og tilstrekkelig kapasitet i skoleskyssen. Flere skoler har også merkostnader fordi de må gi et godt opplæringstilbud til elever som må være hjemme med milde symptomer

- Alle disse tiltakene er selvsagt ikke gratis. Ekstra renhold, og vikarer sto ikke i skolens budsjetter da de ble laget for 2020. Derfor foreslår regjeringen ekstra penger til fylkeskommunene. Med økende smitte er det en krevende jobb for skoleeiere og lærere, men vi har ett felles mål. Barn og unge skal rammes minst mulig, sier Melby.

De som er hardest rammet får mest  

De 100 millionene i skjønnsmidler som nå skal deles ut, skal basere seg på en kartlegging over hvilke fylkeskommuner som har hatt spesielt store kostnader som følge av koronakrisen.

- Regjeringen er opptatt av at fylkeskommunene som er hardest rammet, også skal få mest hjelp. Det er store forskjeller mellom fylkene på hvor hardt rammet de er av korona, og det er viktig at pengene havner der behovet er størst, sier Melby.

50 millioner kroner til friskolene

Regjeringen foreslår også å kompensere friskolene med 50 millioner kroner for merutgifter som følge av covid-19-pandemien, slik at de kompenseres på om lag samme nivå per elev som den offentlige skolen. Ordningen gjelder for frittstående grunnskoler og videregående skoler som er godkjent med hjemmel i friskoleloven, i tillegg den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo.

 Milliarder til kommuner og fylkeskommuner

Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at de skal stille opp for kommunene og fylkeskommunene. Det har de gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått 17,7 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak.

- Dessverre har vi sett tilfeller der kommuner og fylkeskommuner har kuttet i budsjettene til skoler og barnehager for å få budsjettene til å gå opp. Nå ber vi lokalpolitikerne sørge for at pengene vi bevilger kommer helt fram til skolene, sier Melby.