Historisk arkiv

Nå kan over 13 000 arbeidsledige og permitterte få digital opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå er 85 millioner kroner fordelt til 235 nettbaserte kurs som skal tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet. Mange av kursene rulles ut allerede nå i slutten av juni. – For å gi de som har mistet jobben eller blitt permittert et utdanningstilbud, har regjeringen doblet satsingen på nettbaserte kurs. Nå kan over 13 000 arbeidsledige og permitterte bruke den ledige tiden til kompetanseheving gjennom dette tilbudet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

De nettbaserte kursene skal møte en konkret etterspørsel og utdanningsinstitusjonene må ha en plan for hvordan de skal rekruttere deltakere. Det var et krav at kursene kunne starte opp raskt. Utdanningstilbudene spenner vidt, og fagområdene med flest kurs og deltakere er økonomi/administrasjon/ledelse, IKT/digitalisering og helse og sosialfag. Utdanningstilbudene er på videregående skolenivå, høyere yrkesfaglig nivå og universitets- og høyskolenivå.  
 

  • Innen høyere utdanning er det Høyskolen Kristiania, BI – Norwegian Business School, NTNU og OsloMet som har blitt tildelt mest i støtte 
  • Blant fagskolene er det fagskulen i Sogn og Fjordane, fagskolen Kristiania og Folkeuniversitetets fagskole om har får den største delen av potten. 
  • Innen videregående opplæring er det AOF Vestlandet, Nordic open online Academy og Kompetansehuset Neo som har fått mest i støtte.  

– Regjeringen har forlenget perioden som arbeidsledige og permitterte kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæring ut året. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Asheim. 

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har vurdert søknadene og fordelt pengene. 

Fordeling på nivå og institusjoner 

Det er tildelt midler til 46 ulike utdanningstilbydere. Disse tilbyr mellom 1 og 25 ulike kurs til ledige og permitterte.  

Utdanningstilbyder 

Antall kurs 

Antall deltakere 

Tildelt beløp 

Høyere utdanning 

117 

9959 

   53 145 110  

Arkitektur- og designhøgskolen i  Oslo 

42 

       366 562  

BI - Norwegian Business School 

11 

2660 

    6 991 500  

Bjørknes Høyskole 

200 

    1 056 848  

Høgskolen i Innlandet 

130 

    1 703 870  

Høgskolen i Molde 

100 

       862 000  

Høgskolen i Østfold 

200 

    2 912 240  

Høyskolen for yrkesfag 

150 

       904 700  

Høyskolen Kristiania 

20 

1750 

    9 117 124  

Nord Universitet 

110 

    1 302 674  

Norges idrettshøyskole 

370 

       392 000  

NTNU 

10 

890 

    6 335 841  

OsloMet – Storbyuniversitetet 

15 

817 

    6 276 028  

UiT Norges arktiske universitet 

600 

    1 565 638  

Universitetet i Agder 

13 

315 

    4 160 742  

Universitetet i Bergen 

160 

    2 313 276  

Universitetet i Stavanger 

1250 

    4 695 019  

Universitetet i Sørøst-Norge 

215 

    2 189 048  

Høyere yrkesfaglig utdanning 

31 

1354 

   11 090 575  

AOF Østfold 

60 

       736 200  

Emergence School of Leadership 

400 

       735 000  

Fagskolen Kristiania 

105 

    1 866 875  

Fagskulen i Sogn og Fjordane 

200 

    2 080 400  

Folkeuniversitetets Fagskole 

195 

    1 705 000  

Gokstad Akademiet AS 

120 

    1 252 000  

Fagskolen i Hordaland 

40 

       450 000  

Høyskolen for yrkesfag 

30 

       133 100  

NKI Fagskoler 

40 

       316 000  

Norges grønne fagskole – Vea 

24 

       312 000  

Noroff Fagskole 

40 

       305 000  

TISIP Fagskole 

100 

    1 199 000  

Videregående opplæring 

87 

2034 

   20 796 988  

Aftenskolen Rogaland 

20 

       192 110  

Akademiet Privatist og nettstudier 

100 

    1 500 000  

AOF Norge 

190 

    1 257 150  

AOF Sør-Rogaland 

45 

       405 940  

AOF Vestlandet 

25 

348 

    5 939 850  

AOF Østfold 

20 

       368 500  

Byåsen videregående skole 

15 

       194 000  

Din Kompetanse AS 

280 

    1 647 131  

Folkeuniversitetet 

17 

313 

    2 019 000  

Global Learning AS 

30 

       408 700  

Hemne High School 

23 

       359 907  

Kompetansehuset Neo AS 

200 

    2 045 200  

Kompetansesenter og bedriftshjelp 

145 

    1 000 000  

Nordic open online Academy 

13 

205 

    2 809 500  

Yrkesakademiet 

100 

       650 000  

Totalsum 

235 

13 347 

   85 032 673  

Fordeling på fagområder 

Fagområder 

Antall kurs 

Antall deltakere 

Arkitekt 

42 

Barne- og ungdomsarbeider 

39 

Design 

114 

Entreprenørskap 

55 

Helse- og sosialfag 

25 

769 

Hotell/restaurant/matfag 

16 

365 

Humaniora 

150 

Idrett 

430 

IKT/digitalisering 

30 

2467 

Kommunikasjon/markedsføring 

10 

433 

Kontor/administrasjon 

141 

Logistikk 

334 

Musikk 

115 

Naturfag/realfag/ingeniør 

155 

Portørfag 

22 

Reiseliv 

69 

Renhold 

135 

Restaurant/matfag 

29 

Salgsfag 

15 

474 

Samfunnsfag 

130 

Sikkerhetsfag 

17 

Teknikk/industri 

13 

268 

Yrkesfaglærer 

120 

Yrkessjåfør 

25 

Øk/adm./ledelse 

61 

6449 

Totalsum 

235 

13 347