Historisk arkiv

Bergen sender flest av studentene på utveksling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I 2019 reiste flere norske studenter på utveksling enn noen gang før. På Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen drar 6 av 10 studenter på utveksling i løpet av studiene. Men det er store forskjeller mellom landets høyskoler og universiteter. – Det blir for dumt at hvor du studerer avgjør om du drar på utveksling eller ikke. Universitetene og høyskolene må bli flinkere til å gi informasjon om utenlandsopphold, og gjøre det enklere for studenter å ta valget om å reise ut, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nye tall viser at 7680 studenter hadde et utvekslingsopphold i utlandet i 2019. Det er 385 flere enn året før. Andelen av norske studenter som var på utveksling i løpet av hele studiet er derimot stabil på 16 prosent. Det er også store forskjeller på hvor mange studenter universitetene og høyskolene sender ut.

– Jeg mener flere studenter bør ta deler av utdanning sin i utlandet. Internasjonal erfaring er bra for studentene, det er bra for næringslivet og det er bra for Norge. Derfor har regjeringen et langsiktig mål om at halvparten av studentene skal ha hatt et utenlandsopphold, sier Asheim.

Store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene

Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen topper listen over andelen uteksaminerte studenter som har vært på utveksling. I 2019 hadde 60 prosent hatt et utvekslingsopphold i løpet av studiene. Nederst på listen ligger NLA Høgskolen og Nord universitet med en andel på fire prosent. NTNU i Trondheim er den utdanningsinstitusjonen med det høyeste antallet studenter på utveksling. Der reiste 1490 studenter ut i 2019, 120 flere enn året før. (Se tabellene i bunn av saken). 

– Studenter som har hatt et utenlandsopphold tar med seg verdifull erfaring hjem. Du vokser både faglig og personlig og får helt andre perspektiver på problemstillinger enn det du kanskje får hjemme. Vi er et lite land som er avhengig av å samarbeide med andre, og kunnskap om andre språk og kulturer er viktig, sier Asheim.

Flest studenter drar på utveksling til Australia

Australia er fortsatt det mest populære landet for norske utvekslingsstudenter. 17 prosent av utvekslingsstudentene i 2019 reiste "down under". USA har de siste årene blitt mindre populært enn før, men er fremdeles nummer to på lista. På tredjeplass finner vi Storbritannia, som også gikk noe tilbake i 2019.

Nederland og Kina er blant landene som øker i popularitet og hadde en prosentvis økning på rundt 20 prosent fra 2018.

Statsråden oppfordrer studentene til å vurdere andre land enn bare de engelskspråklige.

–  For eksempel er det stor etterspørsel i næringslivet etter folk som behersker tysk språk og kjenner kulturen. Tyskland er faktisk en av våre største handelspartnere og derfor er det i næringslivets interesser å ansette folk som forstår seg på Tyskland, sier Asheim.

Skal gjøre det enklere å reise ut

Denne våren legger statsråden frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet, der ett av målene er at det skal bli lettere å reise ut. Han mener både myndighetene, universitetene og høyskolene og studentene selv må ta grep.

– Universiteter og høyskoler må legge til rette for at utenlandsopphold er en selvsagt og integrert del av studiet. Vi som myndigheter må se på om regelverket er til hinder. Også er det studentene selv som må kaste seg ut i det og sette seg på flyet, sier Asheim.

Forklaring til tabellene:

Tabell 1) Viser andelen av uteksaminerte studenter i 2019 som har vært på utveksling i løpet av studiene.

Tabell 2) Viser antallet studenter som var på utveksling i 2018 og i 2019.

 

1. Andelen av uteksaminerte studenter i 2019 som har vært på utveksling.

Institusjon

Andel av de uteksaminerte studentene 2019 som har vært på utveksling

Norges handelshøyskole

60 %

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

30 %

Universitetet i Bergen

28 %

Universitetet i Oslo

23 %

Kunsthøgskolen i Oslo

21 %

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

21 %

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

20 %

Lovisenberg diakonale høgskole

19 %

Høgskulen i Volda

19 %

Universitetet i Agder

18 %

Handelshøyskolen BI

17 %

Totalt/gjennomsnitt

16 %

VID vitenskapelige høgskole

15 %

Norges musikkhøgskole

14 %

Universitetet i Stavanger

14 %

Norges idrettshøgskole

13 %

Høgskulen på Vestlandet

13 %

OsloMet – storbyuniversitetet

12 %

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

11 %

Høgskolen i Innlandet

9 %

Universitetet i Sørøst-Norge

9 %

Høgskolen i Østfold

8 %

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

8 %

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

7 %

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

6 %

Høyskolen Kristiania

5 %

NLA Høgskolen

4 %

Nord universitet

4 %

Kilde: NSD. Institusjoner med > 100 uteksaminerte. Totalt/gjennomsnitt omfatter også uteksaminerte fra mindre institusjoner.

 2. Antall utreisende utvekslingsstudenter 2018 og 2019 per institusjon. Totalt og endring fra 2018 til 2019.

 

2018

2019

Endring 2018-2019

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

35

35

0

Dronning Mauds Minne Høgskole

15

20

5

Handelshøyskolen BI

525

515

-10

Høgskolen i Innlandet

200

190

-10

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

25

15

-10

Høgskolen i Østfold

90

85

-5

Høgskulen i Volda

115

115

0

Høgskulen på Vestlandet

375

410

35

Høyskolen Kristiania

55

85

30

Kunsthøgskolen i Oslo

25

30

5

Lovisenberg diakonale høgskole

30

45

15

MF vitenskapelig høyskole

15

5

-10

NLA Høgskolen

15

20

5

Nord universitet

80

105

25

Norges handelshøyskole

535

540

5

Norges idrettshøgskole

45

55

10

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

150

220

70

Norges musikkhøgskole

25

30

5

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

1370

1490

120

OsloMet - storbyuniversitetet

380

405

25

Universitetet i Agder

425

450

25

Universitetet i Bergen

715

800

85

Universitetet i Oslo

1095

1055

-40

Universitetet i Stavanger

260

260

0

Universitetet i Sørøst-Norge

260

290

30

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

275

270

-5

VID vitenskapelige høgskole

125

110

-15

Sum

7295

7680

385

Kilde: NSD. Alle tall er avrundet til nærmeste 5 av personvernhensyn. Summen omfatter også utvekslingsstudenter fra noen mindre institusjoner som ikke er inkludert i tabellen.

 3. De tre mest populære landene å reise på utveksling til i 2019:

Land

Utreisende 2018

Utreisende 2019

Andel av alle utvekslingsstudenter 2019

1. Australia

1115

1280

16,7 prosent

2. USA

890

875

11,4 prosent

3. Storbritannia

560

525

6,8 prosent

Kilde: NSD