Historisk arkiv

10 universiteter og høyskoler får penger til å oppgradere bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fordeler 119,1 millioner kroner til oppgradering av universiteter og høyskoler. Dette kommer på toppen av 752 millioner som har blitt fordelt tidligere gjennom ordningen for oppgradering av bygg. Målet er mer moderne undervisnings- og læringsformer, og et godt miljø for både studenter og ansatte. Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får mest penger.

– Vi forventer at universitetene og høyskolene bruker enda mer studentaktive undervisningsformer mer, men da må også lokalene, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, være mer fleksible. Disse pengene skal bidra til nettopp dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015. Siden da har det blitt bevilget til sammen 871 millioner kroner til ordningen i budsjettene for 2015 til og med 2021. Tildelinger forutsetter minimum 50 prosent finansiering fra mottakerinstitusjonen.

– Det er mange prosjekter som kommer studentene til gode som får støtte. For eksempel får Høgskulen i Volda penger til å kombinere store undervisningsrom med åpne fleksible læringsareal mens Universitetet i Agder skal gjøre et auditorium om til et mer fleksibelt og dynamisk undervisningsrom, sier Asheim.

Pengene er fordelt i tre potter. 73 millioner går til universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg, 34,9 millioner til institusjoner som leier lokaler av Statsbygg og 11,2 millioner til institusjoner som leier privat.

Slik fordeles pengene:

Støtte til universiteter og høyskoler som eier egne bygg:

Institusjon

Prosjekt

Beløp (Mill. kroner)

 

 
   

Universitetet i Oslo

Kjemibygningen

39

   

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tårnbygningen

20

 

 

Universitetet i Bergen

Juridisk fakultet

10

   

Universitetet i Bergen

Mat.nat. fakultet

4

   

SUM

 

73

   

 

Støttet til universiteter og høyskoler i lokaler eid av Statsbygg

 

Institusjon

Prosjekt

Beløp (mill. kroner)

 

 
   

HiMolde

Oppgradering øvingslab. og sportlab.

5

   

HiVolda

Ombygging Hans Strøm- huset

10

   

NMH

Bevegelsesrom

4

   

NMH

Sceneprosjekt- Lindemanssalen

0,4

   

NMH

Elektrofonistudio- live electronics

0,5

 

 

UiA

Ombygging auditorium

5

   

UiA

Ombygging av klasserom

2

   

UiS

Oppgradering forelesningssaler

2

   

UiS

Kognitiv Laboratorium

2

   

UiS

Undervisnings- og grupperom HG-hus

2

   

UiS

Bygulvet HL-hus

2

   

SUM

 

34,9

   

 

Støtte til universiteter og høyskoler som leier lokaler av private

 

Institusjon

Prosjekt

Beløp (mill. kroner)

 

 
   

KHiO

Ti mindre byggeprosjekter

1,2

   

OsloMet

Universitetsbibliotek

10

   

SUM

 

11,2