Historisk arkiv

Flere vil studere på en fagskole:

Over 8 000 har fått tilbud om fagskoleplass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

8 074 søkere har fått tilbud om studieplass ved fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak. Det er nesten 35 prosent flere enn i fjor. Allikevel står det over 5 000 ledige studieplasser.

– Norge har et stort behov for dyktige fagarbeidere i årene fremover. Derfor er det veldig gode nyheter at 2 000 flere i år enn i fjor har fått tilbud om å starte på en fagskoleutdanning fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Regjeringen har økt antallet studieplasser kraftig

Regjeringen over flere år brukt penger både på nye studieplasser og kvalitetsarbeid ved fagskoler. Det har bidratt til en kraftig økning i antallet studieplasser over hele landet. Det er over 4 000 flere studieplasser enn i fjor, og en del av denne økningen skyldes at nye fagskoler og studietilbud har kommet til i opptaket. Til årets opptak lyste 27 fagskoler ut 13 061 studieplasser fordelt på 494 studietilbud.

– Selv om det har vært en imponerende vekst i både søkertall og hvor mange som har fått studietilbud, så er det fortsatt mange tusen ledige studieplasser igjen. Jeg håper flere ser mulighetene i en fagskoleutdanning og søker på de ledige plassene enten de nettopp er ferdig med videregående, er i jobb, er ledige eller permitterte, sier Asheim.

Det er ikke for sent å søke og oversikten over ledige studieplasser ligger ute på hjemmesidene til Samordna opptak. Søkere må være kvalifiserte for å få tilbud om plass, og det er løpende opptak. Det første suppleringsopptaket blir gjennomført tidlig i juni. Deretter gjennomføres nye ukentlige suppleringsopptak frem til august-september 2021.

Teknologiske fag og helsefag klart størst

Hele 75 prosent, eller 6 112 personer av de som har fått et studietilbud får det innen utdanningsområdene teknologiske fag og helsefag.

– NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at en del norske virksomheter sliter med å skaffe seg den arbeidskraften de trenger. Fagskolenes utdanningstilbud er godt tilpasset arbeidslivets behov og spiller en viktig rolle i å fylle kompetansebehovet. Vi trenger enda flere med fagutdanning i årene fremover, sier Asheim.

Fakta om fagskoleplassene

  • 12 762 personer har søkt opptak til 13 170 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.
  • I årets opptak var det totalt 494 forskjellige studietilbud. Av disse er 245 samlings- eller nettbaserte studier. Det er økning med 70,1 prosent.
  • 10 683 søkere er kvalifisert til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer. Dette er en økning på 42 prosent eller 3 159 søkere fra 2020.
  • Av alle kvalifiserte søkere har 8 074 søkere fått tilbud om studieplass ved hovedopptaket. Det er 2 069 flere søkere, noe som gir økning på 34,5 prosent sammenlignet med i fjor.
  • 7 098 søkere har ved årets opptak fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg.
  • Det er 5 096 flere studieplasser enn søkere med tilbud etter hovedopptaket. 2 609 kvalifiserte søkere står uten tilbud etter hovedopptaket.
  • Av 8 074 søkere med tilbud om studieplass i hovedopptaket er 2 909 kvinner og 5 165 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 36 prosent. I 2020 var kvinneandelen 29,9 prosent.
  • Snittalderen blant søkere med tilbud om studieplass ligger på 30,7 år, dette er noe høyere enn i fjor da gjennomsnittsalderen var 29,6 år.
  • Det er 27 fagskoler som tar del i det samordnede opptaket. De andre fagskolene organiserer sine egne opptak.

Oversikt over opptaket fordelt på fagområder

 

Utdanningsområde

Planlagte studieplasser

Søkere tilbud

Teknologiske fag

5 877

4 092

Helsefag

4 052

2 020

Økonomiske og administrative fag

1 179

659

Informasjonsteknologi

560

456

Estetiske fag

207

220

Hav og landbruk

343

211

Pedagogiske fag

427

161

Matfag

205

124

Reiseliv

290

96

Mediefag

30

35

Mer statistikk og tall fra Samordna opptak finner du her.