Historisk arkiv

Søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2021-2022 er klare:

Regjeringen Solberg
Søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2021-2022 er klare:

Flere jenter velger utradisjonelt på videregående

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er 1000 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogram, viser årets søkertall til videregående opplæring. I år er det også rekordmange jenter som har søkt seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

–Det er utrolig gøy å se at flere jenter nå vil ta utdanninger som tradisjonelt har vært dominert av gutter. Jeg tror flere jenter har fått interesse for disse programmene og at de ser at ikke bare gutter søker seg dit. Det er viktig at vi støtter de unge som tør å velge utradisjonelt, fordi vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I 2012 var kun fire prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter henholdsvis 10 og 16 prosent av søkerne. Selv om utviklingen går i riktig retning, er det fortsatt store forskjeller i hva gutter og jenter søker seg til. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med.

– I den nye Fullføringsreformen regjeringen vil legge frem før påske, vil vi blant annet komme med tiltak om å sette i gang et arbeid med partene i arbeidslivet for å øke likestillingen i yrkesfagene og få flere til å velge utradisjonelt, sier Melby

Se søkertallene hos Utdanningsdirektoratet her.

Satsing på yrkesfag har gitt resultater

De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag på Vg1. I år er andelen 51 prosent. Det er 1000 flere søkere til yrkesfag sammenliknet med studieforberedende.

–  Denne regjeringen har over flere år satset på yrkesfag, og det gir resultater. Flere søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, sier Melby.

Ifølge SSB kan Norge komme til å trenge så mange som 88 000 flere fagarbeidere i 2035.

- Heldigvis kan det se ut som om koronapandemien ikke har skremt bort elevene fra å velge yrkesfag. Heller motsatt, at flere har fått øynene opp for disse viktige fagene. Enkelte bransjer sliter under korona, men det er viktig å tenke at dette er forbigående. I mange bransjer er du garantert jobb dersom du velger yrkesfag, sier Melby. 

Flere søker læreplass

Søkertallene viser også at 21 600 søkte læreplass, som er en økning på 900 søkere sammenliknet med fjorårets søkertall. Dette er elever som har søkt læreplass som førsteønske gjennom søkerporten Vigo.

De siste ti årene har antallet nye lærekontrakter økt hvert år, men i fjor var det en nedgang på 4 prosent sammenlignet med året før.

- Koronapandemien har gjort det vanskeligere å få læreplass, derfor har regjeringen innført en rekke tiltak rettet mot lærlinger og lærefag som er spesielt hardt rammet, sier kunnskapsministeren.

Blant annet viderefører regjeringen 170 millioner til den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet våren 2021, stimuleringstilskuddet til lærlinger videreføres med 100 millioner og det gis 150 millioner til fagbrev som elev, som er et utvidet tilbud for elever som ikke får læreplass.

Enda flere skal fullføre med Fullføringsreformen

At flere velger yrkesfag er positivt, men for få fullfører fag- og yrkesopplæringen med fagbrev i dag. 

Av elevene som begynte på et yrkesfaglig utdanningsprogram i 2013, har fire av ti oppnådd fagbrev innen seks år. Med Fullføringsreformen vil regjeringen komme med en rekke tiltak som skal legge til rette for at flere skal fullføre med fagbrev.

- Det har blitt stadig vanskeligere å klare seg i arbeidsmarkedet uten videregående. Tiden er nå inne for å se på de store snublesteinene i systemet, som krav til at alle skal fullføre på samme tid og med samme innhold. Regjeringen har et mål om at ni av ti skal fullføre. Da må opplæringen være bedre tilpasset den enkelte elev. Vi må gjøre opplæringen mer relevant, både for den enkelte, for arbeidslivet og for videre utdanning, sier Melby. 

 

Søkere til Vg1 per 1. mars 2021 fordelt på fylke og studieretning

 

 

Studieforberedende

Yrkesfag

Totalt

Andel yrkesfag

Agder

1 973

2 318

4 291

54 %

Innlandet

2 133

2 894

5 027

58 %

Møre og Romsdal

1 566

2 466

4 032

61 %

Nordland

1 329

1 965

3 294

60 %

Oslo

5 553

2 088

7 641

27 %

Rogaland

2 976

3 917

6 893

57 %

Troms og Finnmark

1 451

1 854

3 305

56 %

Trøndelag

2 715

3 484

6 199

56 %

Vestfold og Telemark

2 892

3 024

5 916

51 %

Vestland

3 861

5 272

9 133

58 %

Viken

9 818

7 963

17 781

45 %

Hele landet

36 267

37 245

73 512

51 %

Søkertall Vg1 2016-2021
Søkertall Vg1 2016-2021
Antall nye lærekontrakter per år
Antall nye lærekontrakter per år