Historisk arkiv

No får 1000 vaksne ekstra hjelp til å skaffe seg eit fagbrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

88 kurs rundt om i landet får til saman 23 millionar kroner for å førebu vaksne på å ta eit fagbrev. Vestfold og Telemark, Trøndelag og Vestland får pengar til flest kurs.

– Mange av dei som skal delta på kursa har lang arbeidserfaring, men treng å lære seg mellom anna lesing, skriving og rekning betre. Eg håper dei som deltek på kursa får den læringa dei treng for å kunne skaffe seg eit fagbrev. Det vil gjere at dei stiller sterkare i eit arbeidsliv med stadig høgare krav til formell kompetanse, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Kursa er òg opne for permitterte og arbeidsledige. Av dei 997 planlagde deltakarane har 556 innvandrarbakgrunn og 265 er permitterte under pandemien.

– Koronakrisa har vist oss igjen at det er dei med låg eller ingen formell kompetanse som står først i permitteringskøen. Kompetanseheving er derfor ei viktig investering i enkeltmenneske, og kan for mange vere inngangsbilletten til arbeidslivet. Som samfunn er vi tente med at fleire blir inkluderte i arbeidslivet, seier Asheim.

Dei 88 kursa er fordelte på fagområda bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, sal, service og reiseliv og teknologi- og industrifag.

Slik blir pengane fordelte:

Fylke                                          Kurs                Beløp

Troms og Finnmark                     3                1 200 000

Nordland                                       6                1 200 000

Trøndelag                                    12               3 060 000

Møre og Romsdal                         7               2 295 000

Vestland                                       11               3 225 000

Rogaland                                        7               2 025 000

Agder                                              8               1 650 000

Vestfold og Telemark                 12               3 495 000

Viken                                             12               2 535 000

Innlandet                                       3                   750 000

Oslo                                                7                1 500 000

Sum                                              88              22 935 000

Fakta:
Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring vart første gang lansert i 2018. Det er Kompetanse Noreg som forvaltar ordninga. Målgruppa er vaksne arbeidstakarar med låg formell utdanning, som treng opplæring for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat. Verksemder kan søke om pengar gjennom ordninga, som skal bidra til at vaksne får nødvendig kompetanse til å meistre krav og omstilling i arbeidslivet.

Meir om tildelingane her