Historisk arkiv

Regjeringen deler ut over 100 millioner kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

13 norske universiteter og høyskoler får over 100 millioner kroner til utdanningssamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada. NTNU får støtte til flest prosjekter.

– Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene. Norge har valgt ut ni kunnskapsstormakter utenfor EU som vi ønsker tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med. Nå deler vi ut penger til prosjekter mellom norske universiteter og høyskoler og utenlandske partnere som både vil bidra til at flere studenter drar på utveksling og at vi utvikler kvaliteten på utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Total deles det ut over 104 millioner kroner til 35 prosjekter som får om lag tre millioner kroner hver. NTNU med åtte, UiO med fem og USN med fem er de norske institusjonene med flest tildelinger. Det er India som er det hovedsamarbeidslandet med flest prosjekter, fulgt av Brasil og Kina. Fagområdene helse, økologi, ingeniørfag og arkitektur og design utgjør mer enn halvparten av prosjektene.

Pengene går til prosjekter som:

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Økt bruk av digitale samarbeidsformer


Pengene fordeles av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) gjennom UTFORSK-programmet. Det er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien, som er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

– Det siste året har vært utfordrende for internasjonalt utdanningssamarbeid, men har også vist oss hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Mange av årets søknader viser at norske institusjoner er opptatt av å innlemme FNs bærekraftsmål i sine internasjonale partnerskap. I tillegg er det gledelig at man i større grad enn tidligere kombinerer digitale og fysiske samarbeidsformer for å oppnå mer internasjonalisering og kvalitet i norsk utdanning, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Tildelinger fordelt på norsk institusjon:

Institusjon

Tildelinger (om lag 3 millioner per prosjekt)

NTNU

8

UiO

5

USN

5

UiT

4

OsloMet

3

HVL

2

UiS

2

HiNN

1

HIOF

1

NLA

1

NMBU

1

NMH

1

NORD

1

Tildelinger fordelt på samarbeidsland (hovedpartner):

Land

Tildelinger

India

10

Brasil

6

Kina

5

USA

4

Russland

4

Sør-Afrika

3

Japan

2

Canada

1

Tidligere i vår ble det i en egen søknadsrunde også gitt penger til tre mindre prosjekter ved UiT, UiS og AHO og deres partnere Sør-Korea, som er et nytt satsingsland i den nye Panoramastrategien.