Historisk arkiv

Regjeringen deler ut penger til fagskoler i alle fylker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De 54,5 millioner kronene som deles ut over hele landet skal brukes til å utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læremidler. Fagskolen Kristiania og fagskolene i Troms og Innlandet får mest penger.

- Disse pengene skal bidra til å gjøre eksisterende og nye utdanningstilbud på fagskolene enda bedre og mer relevante for de som velger å ta en hel utdanning eller fylle på kompetansen sin ved en fagskole. Derfor er det en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet får fagskoler som tilbyr byggfag, helsefag, maritime fag og grønne fag støtte, sier Asheim.

Rekordmange søkere til fagskolene i år

De siste årene har regjeringen gitt penger til 2 736 nye studieplasser til fagskoler over hele landet. I år har 12 806 søkere søkt om studieplass ved en fagskole gjennom Samordna opptak. Det er en vekst på nesten 30 prosent fra året før hvis vi sammenligner med de samme fagskolene som også var med i opptaket i fjor.

- Vi vet at behovet for flere med fagutdanning vil øke i årene fremover. Det er derfor veldig positivt å se at så mange har valgt å søke seg til en fagskole i år. Flere fagutdannede er helt sentralt for å sikre arbeidskraften og kompetansen vi trenger i årene fremover, sier Asheim.

Fagskolene tilbyr korte, fleksible, yrkesrettede utdanningstilbud som lett kan kombineres med jobb og familieliv. Mange fagskoler har også tilbud som gjør det mulig å studere selv om man ikke bor i nærheten av campus.

Mer kvalitet og utstyr

Samtidig som regjeringen har økt antall studieplasser er det også viktig å styrke kvaliteten på utdanningen. Nå får 60 fagskoler til sammen 54,5 millioner kroner til dette arbeidet. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

De nye utdanningstilbudene skal utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet lokalt og regionalt for å sikre at arbeidslivet får den kompetansen de er ute etter.

Flere studenter gjør også at det trengs mer utstyr til undervisningen. Av midlene er det derfor satt av en egen pott på 10 millioner kroner til utstyr.

Dette er fagskolene som får tilskudd:

Fagskole

Fylke

Fagområde

Tildeling

Fagskolen Oslo

Oslo

Kreative fag, bygg og anlegg

4 343 750

Fagskolen Kristiania

Oslo

Interiør og tverrfaglig

7 912 500

Fagskolen AOF Norge

Oslo

Tverrfaglig

395 000

Folkeuniversitetets Fagskole

Oslo

Tverrfaglig

1 762 100

Emergence School of Leadership

Oslo

Øk.adm-fag

646 400

Fagskolen Vestfold and Telemark

Vestfold og Telemark

Elektro/energi, tekniske fag, tverrfaglig

881 550

Gokstad Akademiet

Vestfold og Telemark

Øk.adm-fag og tverrfaglig

924 700

Fagskolen Aldring og helse

Vestfold og Telemark

Helse

508 000

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag

Maritim-maskin og tverrfaglig

3 634 200

KBT Fagskole

Trøndelag

Helse

472 000

Nordland fagskole

Nordland

Elektro/energi, tverrfaglig, maritim-maskin

1 305 200

Fagskolen i Troms

Troms

Industri/kjemi, bygg og anlegg

4 925 100

Fagskolen i Agder

Agder

Tverrfaglig

400 700

Menighetsbibelskolen

Agder

Menighets- og misjonsarbeid

183 550

Hald internasjonale skole

Agder

Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid

217 000

Fagskolen i Hordaland

Vestland

Reiseliv, elektro/energi og tverrfaglig

3 601 700

Fagskolen Rogaland

Rogaland

Maritim-maskin og petroleum

2 404 350

AOF Fagskolen

 

Ledelse og tverrfaglig

1 417 450

Fagskolen i Kristiansund

Møre og Romsdal

Helse og industri/kjemi

2 162 700

Fagskolen i Ålesund

Møre og Romsdal

Maritim-dekk

800 000

Fagskolen Innlandet

Innlandet

Tverrfaglig, grønne fag, bygg og anlegg, data-it, industri/kjemi

6 219 650

Norges grønne fagskole – Vea

Innlandet

Grønne fag

1 821 250

International Stunt Academy AS

Innlandet

Kreative fag

870 200

Norsk Hestesenter

Innlandet

Grønne fag

936 450

AOF Østfold

Viken

Tverrfaglig

366 500

Fagskolen i Viken

Viken

Helse, bygg og anlegg, tverrfaglig

5 431 000

Fakta om høyere yrkesfaglig utdanning:

  • Høyere yrkesfaglig utdanning er en kort yrkesrettet utdanning som man kan velge etter videregående utdanning.
  • Høyere yrkesfaglig utdanning bygger enten på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogrammer.
  • Utdanning ved fagskoler er ofte lagt til rette for å kunne kombineres med jobb.

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene:

  • Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.
  • Dette er femte året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. Siden 2017 er det totalt bevilget om lag 230 millioner kroner til ordningen.
  • Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku.
  • Prosjektene som får støtte i 2021, er fordelt på 60 fagskoler i alle fylkene.