Historisk arkiv

Rekordmange fullfører videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Aldri har så mange fullført videregående opplæring som nå. – Det viser at vi går i riktig retning, men vi skal helt i mål, slår kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) fast.

Blant dem som begynte i videregående opplæring i 2014 har nesten 80 prosent fullført videregående opplæring fem/seks år etterpå, viser ferske tall fra SSB. Dette er en oppgang på 7,6 prosentpoeng fra 2006-kullet.

– Dette er veldig bra, og viser at vi beveger oss mot regjeringens mål som er at minst ni av ti skal fullføre videregående skole i 2030, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Også blant innvandrere har fullføringen økt. Siden 2006 har andelen som fullfører blant innvandrere økt med over 10 prosentpoeng.

– Som en del av Fullføringsreformen ønsker vi å gi alle elever med kort botid og svake norskferdigheter et overgangstilbud når de starter i videregående opplæring. Det vil også gjøre at enda flere innvandrere vil kunne fullføre videregående, mener Melby.

– Fullføringsreformen vil bidra til at enda flere fullfører

Uavhengig av bakgrunn er det fortsatt flere som fullfører videregående opplæring på studieforberedende enn på yrkesfag. For mens nesten ni av ti på studieforberedende fullfører, er det færre enn 7 av 10 på yrkesfaglig opplæring som fullfører.

Melby mener det er viktig at så mange som mulig fullfører videregående for å stå bedre rustet til å få arbeid senere i livet. Og at fullføringsreformen vil bidra til dette.

– Med Fullføringsreformen får alle elever rett til opplæring frem til de har fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse. Dette vil gi ungdom som trenger mer tid og fleksibilitet i opplæringsløpet bedre muligheter til å fullføre. Unge og voksne som har brukt opp retten sin tidligere, vil få rett til å komme tilbake og prøve på nytt.

Bilde av graf som viser fullføring i prosent for 2006-2014 kullet. En økning fra 72 til 79,5 prosent.