Historisk arkiv

Rekordmange har fått studieplass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har 110 119 søkere fått tilbud om studieplass.

– Opptakstallene viser at det er flere kvalifiserte søkere, det er flere som får tilbud om studieplass på førstevalget sitt og det er flere planlagte studieplasser. Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass er bra for den enkelte og bra for Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Av de 152 730 som søkte er over 137 994 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det er litt flere enn i fjor. Totalt har flere enn 7 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har flere enn halvparten kommet inn på førstevalget sitt.  

Økningen er størst i aldersgruppen 30-44 år

Økningen i tilbud om studieplass er størst i aldersgruppen 30-44 år. 1 547 flere søkere i denne aldersgruppen har fått tilbud om studieplass i år sammenlignet med i 2020. Blant søkere på 19 og 20 år er det en liten nedgang i antallet som har fått tilbud om plass i år sammenliknet med fjoråret, mens det er litt flere 21- og 22-åringer som har fått studieplass.

– Vi ser nok fortsatt en koronaeffekt i årets opptak slik vi gjorde i fjor. Det er ganske gjenkjennelig at folk søker seg til utdanning når arbeidsmarkedet er noe svakere enn normalt. Heldigvis går gjenåpningen fremover, arbeidsmarkedet bedrer seg og over 75 prosent av de over 18 har fått første stikk. Med det sagt er det bare positivt at flere i alle aldre bruker tid på å ta ny eller mer utdanning. Det er et gode for både den enkelte og for samfunnet, sier Asheim.

Helse- og sosialfagutdanninger er de mest populære

Helsefagutdanninger er det fagområdet som har klart flest planlagte studieplasser, søkere og der flest søkere får tilbud om studieplass. Ved årets opptak har 38 998 søkere valgt et helsefaglig studium som sitt førstevalg. Dette utgjør 25,5 % av alle søkere.

– Pandemien har virkelige understrekt viktigheten av en god helsetjeneste og hvilken fantastisk jobb de ansatte gjør. Med mange søkere, mange studieplasser og mange tilbud så vil helse- og omsorgssektoren få mange nye kolleger i årene som kommer, sier Asheim.

Det er stor vekst i antallet som vil bli vernepleier og det er lagt opp til over 100 nye studieplasser bare i år. På sykepleieutdanningene får for første gang over 8 000 tilbud om plass. Det er 450 flere enn i fjor. På medisinstudiet har nesten 50 flere enn i fjor fått et tilbud.   

Størst økning på mediefag og IKT

Mediefag er fagområdet som prosentvis øker mest. 363 flere har fått tilbud om studieplass som er 12 prosent flere enn i fjor. Også studier innen IKT øker mye.

– Vi vet at arbeids- og næringslivet har et stort behov for folk med høy IKT-kompetanse. Derfor har vi brukt en god del penger på flere studieplasser innen disse utdanningene og det gir resultater.  Økningen i antallet søkere som har fått tilbud om studieplass er imponerende. Jeg er også veldig glad for at kvinneandelen fortsetter å stige og når rekordhøyder i år, sier Asheim.

I år har 554 flere enn i fjor fått studieplass på en IKT-utdanning. Det er flere kvalifiserte søkere i år enn i fjor (9,1 pst.) og kvinneandelen fortsetter å stige. I år er det 32,4 prosent kvinner blant alle som har fått tilbud om plass på en IKT-utdanning. Det er den høyeste andelen noensinne.

Også antall tilbud på økonomisk-administrative fag og hav- og landbruksfag har økt mye siden i fjor.

Liten nedgang ved lærerutdanningene

Totalt har 11 482 søkere fått tilbud om studieplass ved en lærerutdanning. Dette er 417 færre enn i fjor. Det er litt færre som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanning for de yngste elevene (1-7), men fortsatt er det gitt 7 prosent flere tilbud enn gjennomsnittet de siste 10 årene. Det er også litt færre som får tilbud om plass på lektorutdanningen for ungdomsskolen og videregående skole. For grunnskolelærerutdanning for de eldste elevene (5–10), er det en større nedgang.

– En god lærer er det viktigste for elevenes læring og vi trenger flere kvalifiserte lærere ute i norske klasserom. Derfor skulle jeg helst sett at enda flere søkte og fikk tilbud om plass ved en lærerutdanning. Samtidig er det viktig å si at tallene fortsatt er høye. Det er fjerde året på rad at godt over 11 000 får tilbud om studieplass på lærerutdanningene. Til sammenligning fikk 8 599 tilbud i 2013. De siste årene har flere studenter møtt til grunnskolelærerutdanningene, færre har droppet ut tidlig i studiet og flere har fullført, sier Asheim.

Rekordmange har fått tilbud på yrkesfaglærerutdanningen, og på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag er det lenge siden det har vært gitt like mange tilbud som i år

Fakta: Opptaket til høyere utdanning 2021

  • Totalt har 110 119 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 2120 flere studietilbud enn i fjorårets opptak. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med fjoråret.
  • I alt søkte 152 730 personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 137 994 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.
  • 72,1 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg.
  • Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.
  • Alder: Økningen i tilbud om studieplass er størst i aldersgruppen 30-44 år. I år er det 1547 flere i disse aldersgruppene som får tilbud om studieplass, sammenlignet med 2020. Det er en økning i antall kvalifiserte søkere i aldersgruppen over 30 år, mens antallet kvalifiserte søkere i alderen 19-25 år går noe ned.
  • Kjønnsfordeling: 60,2 % kvinner og 39,8 % menn har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket.