Historisk arkiv

Tilbake til normalen i skoler og barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

– Endelig kan vi begynne å leve som normalt igjen. Det er veldig gode nyheter for alle som går i eller jobber i barnehage og skole. Barn blir svært sjelden alvorlige syke dersom de blir smittet. Nå som den voksne befolkningen i stor grad er vaksinert, og en stadig økende andel ungdom får vaksine, er det ikke lenger nødvendig med strenge tiltak i samfunnet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Vanlig drift i skole og barnehage

I skole og barnehage betyr gjenåpningen at barn og unge skal ha en normal hverdag. De skal fortsatt følge de generelle rådene om å holde hendene rene og ikke gå på skolen eller i barnehagen når man er syk.

– Den enkelte kommune kan fortsatt bruke trafikklysmodellen hvis det oppstår store og uoversiktlige smitteutbrudd, men dette er i unntakstilfeller. Hovedregelen er vanlig drift av barnehager og skoler. Selv om vi mener det er trygt å fjerne de aller fleste smitteverntiltakene nå, vil myndighetene følge nøye med på smitteutviklingen og gjøre endringer raskt hvis det blir behov for det, sier Melby.

Kunnskapsministeren har rett over helgen invitert organisasjonene i barnehage- og skole-Norge til et møte. Der skal de diskutere hva slags behov det er for hjelp og veiledning om smitteverntiltak i en normal hverdag med økt beredskap.

Gjeninnfører fraværsreglene fra 11. oktober

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

– Ved skolestart i høst var det mye smitte blant elevene i videregående skole. Nå har over 85 prosent av 16- og 17-åringene fått første vaksinedose, og det er i denne aldersgruppen smitten nå går mest ned. Dessuten er det svært få som må i karantene fremover. Nå kan vi gå tilbake til en normal hverdag og vanlige regler og rutiner. Det er viktig for elevenes læring at de kommer tilbake på skolen. Derfor mener vi det ikke lenger er behov for spesielle unntak fra fraværsreglene, sier Melby.

For å gi skolene litt tid til å forberede seg, forlenges dagens unntaksregler om dokumentasjon og føring av fravær til 10. oktober. Fra 11. oktober må elever i ungdomsskolen og videregående igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

– Men det er selvsagt fremdeles lov å bli sjuk. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Og hvis testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan du altså gå på skolen, sier Melby.