Historisk arkiv

Regjeringen åpner for å prioritere ansatte i barnehager og skoler i vaksinekøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten. Regjeringen vil også at studenter skal kunne få tilbud om vaksinedose 2 på studiestedet sitt, slik at de slipper å reise hjem.

– Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Den forsinkede vaksineleveransen gjør at vi nå justerer prioriteringen for å sikre at flest mulig av de ansatte er beskyttet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Stadig flere nordmenn er nå vaksinert, også ansatte i barnehager, skoler og SFO.

- Vaksinasjon er veien tilbake til hverdagen og til mer frihet. Kommunene har gjort en kjempejobb med vaksinering så langt og er forberedt på å vaksinere gjennom sommeren. Vi som skal vaksineres har bare én jobb å gjøre: Å stille opp på timen vi får tildelt av kommunen eller bestiller selv, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det er ingen grunn til å ta kontakt med kommunene om vaksinering dersom du er student eller ansatt i en barnehage eller skole. Kommunene må forberede seg først og gjøre egne vurderinger. 

Færre vaksinedoser er årsaken til ny vurdering

Selv om  mange ansatte  allerede har fått vaksine, eller vil få det i god tid før barnehage- og skolestart, ble det  nylig klart at vi får færre vaksinedoser i sommer enn først antatt. Alle vil derfor ikke være beskyttet (det vil si at det er gått 3 uker fra første dose) før skolestart. Særlig vil det gjelde de yngre ansatte. Derfor har regjeringen kommet frem til at kommunene kan velge å prioritere inntil 10 prosent av vaksinedosene til ansatte i barnehager, skoler og SFO, dersom de ønsker det. Dette gjelder første vaksinedose.

– De ansatte i barnehager, skoler og SFO har stått i frontlinjen og lagt inn en enorm innsats det siste halvannet året. Covid-19 har skapt mye uforutsigbarhet i arbeidshverdagen, og det har vært et ønske fra både ansatte, skoleledere og organisasjonene at de skal få vaksine så raskt som mulig. Jeg er veldig glad for at vi nå bidrar til at de ansatte kan tilbys vaksine før de starter opp igjen til høsten, sier Melby.  

Kommunene avgjør om de vil omprioritere

Det er kommunene selv som vurderer om de vil omprioritere. Omprioriteringen kan de gjøre først når de har vaksinert helsepersonell og risikogruppene.  

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i barnehager, skoler og SFO før neste skoleår, sier Melby.

Studentene kan få vaksinedose 2 der de studerer


Av praktiske hensyn har Folkehelseinsituttet foreslått at de studentene som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig. Folkehelseinstituttet vil fordele vaksiner slik at studiekommunene kan vaksinere studentene med dose to. Det betyr at studenter kan få første dose i hjemkommunen når de er hjemme på sommerferie og den andre dosen når de kommer til studiestedet til høsten.

- Dette er en nyhet jeg har gledet meg skikkelig til å fortelle. Ikke bare sparer vi studentene for utgiften det er å måtte reise hjem for å ta vaksine, men vi bidrar også til at de blir fullvaksinerte uten unødige forsinkelser. Det betyr at studenter landet over vil få en vesentlig bedre start på utdanningen sin i høst både faglig og sosialt. Nå forventer jeg at utdanningsinstitusjonene legger til rette for at studentene kan være så mye som mulig på campus og at de inkluderer andreårsstudentene i fadderuken, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Den ekstra tildelingen til studiesteder vil skje først etter at man er ferdig med vaksinasjon av dose en for alle over 18 år, og den vil skje slik at alle studenter vil få dose to innen 12 uker. FHI vil utarbeide informasjon til kommuner om studentvaksinering