Historisk arkiv

2018 blir yrkesfagenes år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole. Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.

Annenhver NHO-bedrift har problemer med å rekruttere nok fagarbeidere. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter. Vi vet også at for mange yrkesfagelever sliter med å fullføre videregående fordi de ikke får læreplass. 

Fagarbeiderne har vært viktige for å bygge landet, og vil fortsette å være det. Norge kan takke dyktige fagarbeidere blant annet for at vi har fått opp olje og gass, for at vi har greid å utnytte vannkraften, og for at vi kan gi verdig stell og omsorg til våre eldre. Dyktige og kompetente fagarbeidere er, og blir, helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor er jeg veldig glad for at organisasjonen World Skills, partene i arbeidslivet og Elevorganisasjonen vil bruke 2018 til å vise frem alt som er bra med yrkesfagene.

I løpet av det nye året håper jeg flere vil se at yrkesfag og fagskoler er gode utdanningsalternativer. Arbeidsledigheten blant de med yrkesrettede utdanninger er svært lav, og lønnen er ofte god. Norge har yrkesfagutøvere i verdensklasse. Det har det norske yrkeslandslaget vist når de har vunnet flere medaljer i Yrkes-VM de senere årene. Det går også riktig vei i arbeidet med å skaffe læreplasser. Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere elever har fått læreplass i 2017 enn året før.

Skal den positive utviklingen fortsette, må vi imidlertid videreføre yrkesfagløftet som regjeringen startet i 2013. I 2018 vil vi styrke de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant annet gå til å styrke arbeidet med å rekruttere læreplasser i fylkene, til å styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere, og til 638 nye studieplasser i fagskolene.

Du kan også påvirke flere bedrifter til å ta inn lærlinger ved å kjøpe varer og tjenester av godkjente lærebedrifter. Når halvparten av de unge starter på yrkesfag, kjenner du trolig noen som er opptatt av temaet. Jeg vil oppfordre alle til å snakke opp yrkesfagene i 2018.

Godt nytt yrkesfagsår!