Historisk arkiv

Melby innlegg pressekonferanse 2. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det nærmer seg jul, og et slitsomt år går mot slutten. Jeg vil bruke denne anledningen til å si tusen takk til alle som jobber i skole og barnehage, som hver dag gjør dere kan for at barn og unge skal lære, utvikle seg og ha det så bra som mulig i ei vanskelig tid.  Dere gjør og har gjort en fantastisk innsats over lang tid.

Vi har strammet inn på tiltakene ellers i samfunnet, slik at vi kan holde barnehager og skoler åpne. Heller ikke på risikonivå 5 i systemet som er presentert i dag, skal skolene stenge helt. Men smitten rammer ulikt rundt i landet. Det gjelder også for barnehage og skoler.

Folkehelseinstituttet vurderer det fortsatt slik at barn og unge har lavere sannsynlighet for å bli smittet, og smitter andre i mindre grad enn voksne. Det kan vi si fordi tilfeller i barnehage og skoler først økte når smitte i samfunnet økte, og fordi vi har få store utbrudd selv om vi har mye smitte. Ansatte i utdanningsinstitusjoner er ikke mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper, ifølge forskning fra Norge og data fra Sverige og Danmark. Heldigvis. Samtidig er det mange som jobber i skole og barnehage som føler seg utsatt, og som føler at smitten kommer tett på. Det skal vi ha respekt for.

En del skoler i områder med mye smitte har slitt med høyt fravær blant elever og lærere. Det har vært vanskelig å organisere opplæringen. Derfor vil vi åpne for mer digital hjemmeopplæring også innenfor noen tydelige kriterier. Hovedregelen skal fortsatt være at hjemmeopplæring bare skal brukes når det er nødvendig på grunn av smittevern. Men vi foreslår nå å åpne for mer hjemmeopplæring for elever over 12 år, også på gult nivå, når det er pedagogisk forsvarlig.

En del elever og lærere er bekymret for å bli smittet eller havne i karantene før jul. Det har kommet spørsmål om skolene bør ta juleferie tidligere. Jeg ser at noen kommuner har valgt dette.

Kommunene har anledning til å endre skoleruta så lenge elevene får den opplæringen de har krav på i løpet av skoleåret. Noen har også spurt om de kan legge opp til mer hjemmeopplæring de siste dagene før jul. Også her må vurderingene og beslutningene tas lokalt, fordi landet vårt og skole-Norge er så forskjellig.

Det viktigste tiltaket for å unngå smitte før jul, er uansett å holde oss til smittevernreglene som gjelder oss alle.

Kanskje er ikke dette året for å møte alle familievennene eller alle søskenbarna på Gjøvik. Men barn må få lov til å være barn. Det er lov å møte noen klassekamerater også i romjulen. Men kanskje man kan møtes ute? Hvis vi er heldige, får vi snø til jul, så ungene kan ake og lage snømann sammen – det er smittevernvennlige aktiviteter.

For ungdommen blir det nok ikke den store romjulsfesten 2. juledag. Men det er mulig å samle noen få gode venner rundt et bål ute. Også i julen må vi begrense antall sosiale kontakter. I år tror jeg vi alle må være litt kreative for å holde smitten nede, samtidig som vi har det hyggelig.