Historisk arkiv

Guri Melby pressekonferanse 27.05.2020

Taler og innlegg

Trafikklysmodellen 27.05.2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Pressekonferanse om lansering av nye veiledere med egne fargekoder for smittevern.

Kjære alle sammen.

Jeg er glad for å si at vi kan ta enda ett skritt nærmere en normal skolehverdag. Smittespredningen er nå lav. Det gir grunn til å lette på tiltakene.

I dag varsler vi at det kommer fire oppdaterte veiledere: En for barnehage, en for barneskole, en for ungdomsskole og en for videregående.

I veilederne som legges frem kommende fredag innføres det et trafikklys-system med tre farger. Det skal gi forutsigbarhet, og bedre mulighet til å planlegge for ulike smittescenarier. Jeg kommer tilbake til dette.

Det har vært utfordrende å drive skole de siste månedene. Målet med de nye veilederne er å gjøre jobben lettere, og gi mer forutsigbarhet.

Jeg vet det har vært en vanskelig beslutning å ta for den enkelte rektor når han eller hun skal vurdere om det bør lettes på smitteverntiltakene. Men det er ikke rektorenes ansvar å ta denne vurderingen alene. Det er et ansvar vi som myndigheter må ta.

Som kunnskapsminister er jeg stolt over å representere en sektor som har vist en enorm evne til å omstille seg – og som har stått på i en situasjon ingen av oss kunne forutse. Ikke en gang etter vinterferien i februar visste vi hva som skulle treffe oss noen uker senere. Til tross for dette har det gått veldig bra. Nå er tiden inne til å løsne enda litt mer på tiltakene – så lenge smittesituasjonen i samfunnet er som i dag.

.

Så til de nye smittevernveilederne. Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønt, gult eller rødt, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Essensen er at tiltakene skal stå i forhold til situasjonen.

Tiltakene per i dag tilsvarer et rødt nivå. Barnehager og skoler kan nå ta i bruk gule tiltak. Jeg håper og tror at elevene får et mer normalt skoletilbud allerede i løpet av neste uke.

Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering av skolehverdag og lek. Via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak med små, faste grupper og avstand mellom barn og elever.

For videregående vil det være egne råd.

På gult nivå som vi er på nå mener helsemyndighetene at vi kan gå bort fra enmeterskravet. I praksis betyr det at en hel klasse kan være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og at flere dermed kan få et fulltidstilbud på skolen. På videregående oppfordres elever og ansatte til fortsatt å holde enmeters avstand utenfor klasserommet.

For barnehagene betyr gult tiltaksnivå at de kan drive med fulle avdelinger, og ha normal åpningstid.

Når det gjelder skolestart til høsten kan skolene planlegge for gult tiltaksnivå. Det betyr at alle kan begynne på skolen som vanlig, og forvente et fullverdig tilbud. Det er jeg veldig glad for.

Det er viktig at barn og unge får en så normal opplæringssituasjon som mulig. Derfor vil regjeringen bistå med det vi kan for å bringe landet enda et skritt nærmere den hverdagen vi hadde før viruset rammet oss.

Samtidig forstår jeg at det nå blir omorganisering igjen for mange, og at det er krevende å kaste om på tingene enda en gang.

Når det nå blir lokale forskjeller vil jeg presisere at det er lokal helsemyndighet som gjør disse vurderingene, IKKE de som jobber i skolen. Det er som jeg sa innledningsvis helsemyndighetenes ansvar å ta stilling til smittevernkategori.

Helt til slutt. Jeg vet det er mange spente skolestartere og foreldre der ute. Nå ser det ut til at vi også i år får en skolestart hvor elevene får møte hverandre og læreren sin første skoledag. Det gleder jeg meg til. 

Takk for oppmerksomheten.