Historisk arkiv

Vil ha åpenhet om klimafinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

En bred gruppe av giverland møttes i Paris i helgen for å bli enige om metoder for å måle framgangen mot målet om å mobilisere 100 milliarder dollar per år innen 2020 til klimatiltak i u-land. Dette løftet, som i-landene inngikk i 2009, inkluderer både finansiering fra offentlige og private kilder. Hvor mye privat klimafinansiering som blir mobilisert har vært et stort spørsmålstegn fordi det ikke har vært enighet om hvordan dette skal måles.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar på en rekke klimamøter i Paris i disse dager. Foto: Erik Aasheim/KLD

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft holdt åpningsinnlegget, der hun la vekt på tre viktige resultater fra det tekniske arbeidet som ledet opp til møtet. 

- For det første skal vi sikre at mobilisert privat finansiering ikke dobbeltelles, poengterte Sundtoft.

Dette er særlig viktig i tilfeller der flere givere går sammen om å finansiere ett eller flere prosjekter. Det er nå enighet om retningslinjer som gjør at den private finansieringen hver enkelt giver teller som mobilisert svarer til det giveren har bidratt med.

- For det andre skal vi bare telle finansiering som er utløst av offentlige investeringer eller andre offentlige tiltak, som for eksempel kapasitetsbygging og som garantiordninger av ulike slag. Det tredje er at skal må sørge for at finansieringen som telles har klar klimarelevans, sa Sundtoft.

- Dette er et viktig steg i retning av større åpenhet som bør gi u-landene trygghet for at vi ikke jukser med tall, sa klima- og miljøministeren.

Et viktig spørsmål på møtet var om finansiering av såkalte rene kullkraftverk skulle telle som klimafinansiering. Sundtoft hadde en klar beskjed om dette.

- Vi må telle finansiering som går til nyanser av grønt, ikke nyanser av brunt.

Dette fikk bred støtte. Mange var også opptatt av at slike finansieringsstrømmer ikke må telles med i en kommende rapport fra OECD som skal presentere foreløpige tall på den samlede finansieringen som er mobilisert av i-landene. Denne rapporten kommer i begynnelsen av oktober.

Giverlandgruppa ble søndag formiddag enige om en uttalelse der de norske poengene var med. Søndag ettermiddag dro klima- og miljøminister rett til nye klimamøter der den franske utenriksministeren Laurent Fabius er vert.