Historisk arkiv

Norge ønsker mål om netto null utslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge ønsker i klimaforhandlingene et mål om netto null utslipp globalt i 2050. Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft under et ministermøte i Berlin tirsdag.

Møtet samler om lag 35 ministre fra hele verden, og inkluderer alle de store utslippslandene som USA, Kina og India. Møtet holdes hvert år og kalles Petersbergdialogen. Norge har vært invitert flere ganger.

Statslederne Angela Merkel og Francois Hollande holdt innledninger i møtet og deltok også i debatten.

I sitt innlegg sa Sundtoft at politikerne må gi et klart signal til verden om de tar på alvor målet om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader.

-Målene som kommer fra landene nå før klimatoppmøtet i Paris er ikke tilstrekkelig for å nå togradersmålet. Vi må derfor i Paris bli enige om et langsiktig mål som viser at vi tar vitenskapen på alvor. Norge går inn for at utslippene i verden skal være netto null i 2050, sa Sundtoft.

Hun sa videre at hvert enkelt land ikke nødvendigvis må være bundet av nullutslippsmålet, men at summen av alle tiltakene i verden må gi netto null utslipp i 2050.

-Underveis må vi hele tiden måle om vi er i rute for å nå målet. Det er viktig å gi næringslivet et tydelig signal om at utslippene må kraftig ned, sa Tine Sundtoft.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel tok også til orde for at det er nødvendig med både kortsiktige og langsiktige, ambisiøse mål. Hun nevnte i sin tale flere eksempler på framskritt innen klimaarbeidet, slik som at prisen på solenergi går nedover, og arbeidet for å redusere avskogingen i regnskogsland. Norge samarbeider med Tyskland om skogbevaring i land som Colombia, Peru og Etiopia.

Både hun og Frankrikes president Francois Holland oppfordret flere land til å offentliggjøre sine mål for utslippskutt. Dette må skje i god før Paris-møtet. De sa også begge at overføring av penger fra rike til fattige land er et nøkkeltema. Dette er viktig for at fattige land skal øke sine økonomisk vekst på en klimavennlig måte. De viste til at målet fra København om 100 milliarder dollar fra rike til fattige land innen 2020 står fast, og at flere land nå må love penger til det grønne fondet. Her skal både det offentlige og private bidra.

- Klimaendringene er ikke bare en trussel, men også en mulighet til å finne nye gode klimaløsninger, sa Hollande.