Historisk arkiv

Ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøministeren lanserer en ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker. Målet er at flere skal besøke nasjonalparkene.

Skiløpere i nasjonalpark
Gjennom en enhetlig profil blir merkevaren ”nasjonalpark” sterkest mulig Foto: Øivind Haug

-Nasjonalparkene er en del av vår nasjonale skattekiste, og jeg mener vi kan bruke dem mye mer.Den nye strategien vil bidra til at vi får flere besøkende til våre vakreste naturområder samtidig som vi tar vare på naturen, sier Tine Sundtoft.

Nasjonalparkene er det ypperste Norge har av natur. Internasjonalt står begrepet ”National Park”sterkt. Dette skal gjøre våre nasjonalparker til en merkevare for både oss nordmenn og for utenlandske turister. Skal vi få økt bruk av nasjonalparkene, er det viktig med en god profilering.

Miljøvennlig reiseliv


-Vi ønsker å gi kommunene større muligheter til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet, også innenfor vernede områder. Vi ønsker at flere – både norske og utenlandske turister – skal brukenasjonalparkene. Gjerne de som vanligvis ikke er så mye i naturen, sier Sundtoft.

I 2014 sa hele 34 prosent av de utenlandske turistene at våre nasjonalparker var et foretrukket reisemål i Norge. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Norge skal ta sin del av denne veksten. Naturen er det viktigste argument for å reise på ferie til Norge. Vi skal tilrettelegge så vernet fungerer og turisten får store naturopplevelser.

Vern gir grunnlag for gode naturopplevelser


Omlag 17 prosent av vår natur er vernet. Denne naturen skal også brukes av oss alle i dag og i de neste generasjoner.

-Ansvarlig bruk og vern er ingen motpoler. Heller tvert imot. Et godt vern gir grunnlag for de gode naturopplevelsene i et generasjonsperspektiv, sier Sundtoft.

Nasjonalparkene som reisemål for egen befolkning er også viktig. Vi ønsker at nasjonalparkene skal brukes, og at vi har en aktiv befolkning. Får vi flere til å velge en aktiv naturferie i eget land, er det positivt både for klimautslipp og folkehelse.

Hva er nytt?

  • En ny visuell profil og en ny helhetlig identitet – noe som skal gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige og gi økt grunnlag for lokal verdiskaping. Den visuelle profilen er utviklet i samarbeid med Snøhetta Design.
  • En ny besøksstrategi for nasjonalparkene utvikles der vi sier: ”Velkommen inn. Nyt den flotte naturen” i stedet for ”OBS! Vernet område. Her er det mye som ikke er lov”. 

Fakta om nasjonalparker:

  • Norge har 44 nasjonalparker, 7 på Svalbard og 37 på fastlandet
  • Nasjonalparkene er både på fjellet og ved og i sjøen
  • Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker
  • 85 norske kommuner har fått deler av sitt areal vernet som nasjonalpark
  • Nasjonalparkene skal brukes til friluftsliv, og annen aktivitet som ikke skader verneverdiene. Man kan bl.a. gå på tur, fiske og jakte.
  • Les mer om norges nasjonalparker her.