Historisk arkiv

Tanaforhandlingene løftes til politisk nivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Statssekretær Lars Andreas Lunde skal torsdag denne uken møte kabinettsjef i det finske Jord- og skogbruksdepartementet for samtaler om de pågående forhandlingene med Finland om fisket i Tanavassdraget. Hensikten med møtet er å søke enighet om sentrale hovedspørsmål og å forankre de videre forhandlingene på politisk nivå.

Situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget er svært alvorlig som følge av overfiske over lang tid. Norge og Finland er derfor enige om at fisket i vassdraget må reduseres vesentlig med sikte på å gjenoppbygge laksebestandene til bærekraftige nivåer.

- Det er ingen tvil om at den nåværende avtalen med Finland om fisket i Tanavassdraget har ført til en forvaltning som er i strid med kravene til et bærekraftig laksefiske, sier Lunde. - Lokalbefolkningens rettigheter og interesser har heller ikke blitt ivaretatt godt nok.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har uttalt at Norge ikke kan være med på å ta ansvar for den nåværende forvaltningen av laksebestandene i Tana særlig lenger. Klima- og miljødepartementet har derfor utredet en nasjonal forvaltning som mulig erstatning for den nåværende avtalen.

- Vårt primære mål er imidlertid å få plass en ny avtale med Finland, presiserer Lunde. - Det er oppnådd mye gjennom forhandlingene så langt, og det bør være fullt mulig å få på plass en ny avtale fra 2017.