Historisk arkiv

Færre husdyr blir tatt av rovdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Antall husdyr som er tatt av rovdyr fortsetter å gå ned. Pr. 1. august i år ble det påvist 20 prosent færre skader på husdyr enn på samme tid i 2015, viser tallene fra Rovbase.

- Selv om enkelte områder fortsatt sliter med relativt store rovdyrtap, er det gledelig at den generelle utviklingen viser en klar nedgang. Dette betyr at vi langt på vei lykkes med vår rovdyrpolitikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å redusere skader på beitedyr og konfliktnivået i rovviltforvaltningen. Det er blant annet lavere terskel for å ta ut rovdyr i forkant av beitesesongen, et tydeligere skille mellom områder med beitedyr og rovdyr, og utprøving av nye virkemidler for å gjøre lisensfellingen av jerv mer effektiv.

- Årsakene til at beitedyr går tapt, er sammensatte, og vi har fortsatt en jobb å gjøre. Utviklingen så langt gjør meg likevel optimistisk, sier Helgesen.

Les mer om saken på Miljødirektoratets hjemmesider.