Historisk arkiv

Ulovlig hogstmafia arrestert i Peru

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Peru bruker for første gang loven mot organisert kriminalitet til å bekjempe ulovlig hogst av regnskogen i Amazonas.

Near Ahuashiyacu Waterfall_Peru_photo_BrunoLocatelli-CIFOR.jpg
Peru har verdens fjerde største regnskogområde og over 80 prosent er relativt intakt. Men presset på regnskogen øker, blant annet på grunn av ulovlig hogst. Foto: Bruno Locatelli/CIFOR

Perus statsadvokatembete og spesialiserte miljøpolitistyrker pågrep nylig 19 personer som var involvert i ulovlig hogst i Ucayali, det nest største fylket i peruansk Amazonas. Det er første gang Peru bruker loven mot organisert kriminalitet for å bekjempe ulovlig hogst og handel med ulovlig tømmer.

- Dette er en svært oppmuntrende utvikling i Perus arbeid mot ulovlig hogst. Norge planlegger å støtte peruanske myndigheter for å finansiere flere operasjoner mot skogkriminalitet framover, knyttet til varslingssystemer for ulovlig hogst, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

En betydelig andel av hogsten i Peru er ulovlig, noe som i følge myndighetene påfører den peruanske staten et inntektstap på ca 250 millioner amerikanske dollar per år. Norge, Peru og Tyskland inngikk en regnskogavtale i 2014.

 

Norge støtter Perus arbeid mot ulovlig hogst både gjennom regnskogavtale med myndighetene og støtte til sivilsamfunn. Foto: CIFOR

 

Norge støtter Perus arbeid mot ulovlig hogst
Norges internasjonale regnskogsatsing støtter arbeid mot ulovlig hogst i Peru gjennom flere kanaler, inkludert Interpol, Environmental Investigation Agency (EIA) og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Skogkriminalitet er i årene 2016-2020 også ett av fire satsingsområder for klima- og skogsatsingens egen støtte til sivilt samfunn, som forvaltes av Norad.

- Erfaring fra Brasil viser at å bekjempe skogkriminalitet er avgjørende for å klare å redusere avskogingen. Straffefrihet for skogkriminalitet er kanskje en av de største truslene mot regnskogen i Peru, sier Helgesen.

I samarbeid med peruanske myndigheter har organisasjonene Norge støtter gjennomført store beslag av ulovlig hogst i 2014 og 2015. I en felles operasjon ledet av Perus tollmyndigheter, med støtte fra Interpol og Verdens tollunion, beslagla myndighetene i 2014 tømmer og tømmerprodukter til en verdi av 20 millioner amerikanske dollar.

Peru, Norge og Tyskland signerer intensjonsavtale om regnskog under klimatoppmøtet i New York i september 2014. Daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Perus miljøminister Pulgar Vidal og Tysklands miljøminister Barbara Hendricks signerte avtalen. Statsminister Erna Solberg og Perus president Ollanta Humala deltok på lanseringen.

I 2014 inngikk Norge, Peru og Tyskland en klima- og skogavtale der Peru blant annet forpliktet seg til å "arbeide for å redusere avskogingen fra lovlig og ulovlig hogst og gruvevirksomhet og annen ressursutvinning". Norge vil støtte Peru med inntil 1,8 milliarder NOK i årene fram til 2020. Inntil 300 millioner norske kroner kan tilfalle Peru hvis Peru gjennomfører tiltakene de har lovet i avtalen. De resterende 1,5 milliarder NOK er reservert betaling for reduserte klimagassutslipp fra avskoging, dersom Peru lykkes med dette.

Fakta om Perus regnskog

 • Peru er verdens fjerde største regnskogland, og nummer to i Latin-Amerika, etter Brasil.
 • Mer enn halvparten av Peru er dekket av regnskog. Til sammen er Perus regnskog nesten dobbelt så stor som Norges areal.
 • I Perus Amazonas lever nesten fire millioner mennesker. 350.000 av disse er urfolk, fordelt på mer enn 60 ulike etniske grupper, deriblant urfolk som lever i isolasjon.
 • Perus regnskoger er blant de best bevarte og biomangfoldsrike i verden, med en rekke utrydningstruede arter. Spesielt i fjellskråningene ned fra Andesfjellene mot Amazonasbassenget finnes et rikt og unikt biologisk mangfold.
 • Peru har et meget variert dyreliv som følge av vekslende naturforhold. Den tropiske regnskogen har rikest fauna: utallige virvelløse dyr, frosker, skilpadder, kaimaner, slanger og øgler.
  • Fuglefaunaen er en av verdens rikeste og omfatter mer enn 1700 arter, blant annet fargesprakende papegøyer, kolibrier, tukaner og klippehaner.
  • Pattedyrene omfatter tapir, navlesvin, aper, dovendyr, maursluker og en rekke gnagere. Av rovdyrene bør nevnes jaguar, ozelot og andre småkatter, nesebjørn og en del mårdyr. Pattedyrfaunaen omfatter mer enn 340 arter, hvorav hele 45 stedegne (endemiske), og altså bare finnes her.
  • 13 av de stedsegne artene står på listen over utryddelsestruede eller meget sårbare arter, blant annet gulhaleullape og andesnattape.

Fakta om regnskogavtalen med Peru

I intensjonsavtalen med Norge og Tyskland lover Peru å gjennomføre en rekke ambisiøse tiltak for å redusere avskogingen, inkludert:

 • Stanse konvertering av viktige skogområder til landbruk.
 • Gi urfolk eierskap til minst 5 millioner hektar nye områder.
 • Gjennomføre viktige programmer for å formalisere bruksområder for ulike skogområder.
 • Etablere samarbeid med private selskaper som har forpliktet seg til avskogingsfri produksjon.
 • Arbeide for å redusere avskogingen fra lovlig og ulovlig hogst og gruvevirksomhet og annen ressursutvinning.
 • Ivareta urfolks rett til deltakelse, og til fritt, forutgående og informert samtykke.
 • Inkludere nye 2 millioner hektar skog i systemer der urfolk betales for skogbevaring.
 • Sette opp gode systemer for å måle og rapportere på redusert avskoging, samt sikre at sosiale og miljømessige hensyn ivaretas.

Les mer: www.regjeringen.no/klimaskog/peru