Historisk arkiv

INVITASJON TIL PRESSEN:

Forplikter seg til å redusere matsvinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer de store dagligvarekjedene og en rekke andre store, norske bedrifter til å signere en erklæring der de slutter seg til målene i bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

Tidspunkt: Tirsdag 26. september kl 1300

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18-20 

Det er nødvendig å møte i god tid i resepsjonen. Ta med legitimasjon.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen. Epost: jra@kld.dep.no.  Mobil: 91169463

 

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år. Anslag viser at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. 

Fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner som samlet representerer hele verdikjeden for mat, undertegnet  i juni i år en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. 

40 bedrifter fra matindustri, serveringsbransje, primærnæring og dagligvare står klare til å signere tilslutningserklæringer. Bedriftene skal kartlegge og rapportere på matsvinn. De skal også gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Matbransjen skal videre iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. 

Myndighetene skal rekruttere offentlige virksomheter og kommuner til arbeidet med å redusere matsvinn. Den store oppslutningen viser at matbransjen tar dette på alvor og at de ser verdien av samarbeid for å redusere matsvinn. 

Blant annet signerer konsernsjef for Norgesgruppen, Runar Hollevik, kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i REMA og kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i COOP erklæringer der de slutter seg til bransjeavtalen. 

I tillegg signerer representanter for en rekke andre store, norske industribedrifter avtalen. Blant bedriftene er BAMA, Barilla Norge, Brynildgruppen, Finsbråten AS, Foodman AS, Gartnerhallen, Grilstad, Gårdsand, Hansa Borg Bryggerier, Matbørsen, Mathuset Holmens, Mills AS, Cernova, Nortura, O.Kavli, Orkla ASA, Q-meieriene, Synnøve Finden, Sørlands Chips, TINE, Unilever Norge, Norsk Kylling AS, Hennig Olsen, Baxt Thai Union/King Oscar, Nestlé, Lerøy Seafood Group, Pelagia AS, Insula AS, Compass Group, ISS FS Norge, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels, Scandic Vulkan, SalMar AS og Sodexo.