Historisk arkiv

Målet er null utslipp av plast til havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge fikk oppslutning om en global målsetting om å stanse utslipp av plast til verdenshavene under FNs Miljøforsamling i Nairobi. Rundt 100 miljøministere fra hele verden deltok på møtet.

- Dette er et viktig skritt mot en verden med mindre plast i havet. Forsøplingen av  verdenshavene er et av de raskest økende miljøproblemene verden står overfor. En sterkere internasjonal innsats må begynne med en nullvisjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Rundt 3000 delegater og 100 ministere har vært samlet i Nairobi denne uka for å diskutere tiltak mot forurensning.

Det norske forslaget mot forsøpling av havene ble vedtatt under avslutningen av FNs Miljøforsamling onsdag ettermiddag. 

En stor del av plasten som flyter i havene, som driver opp på strendene og som smuldrer opp til mikroplast,  kommer fra land. Det gjelder særlig i områder med sterk økonomisk vekst,  som land i Asia og deler av Afrika. Mangel på innsamling og behandling av søppel gjør at plasten til slutt ender i havet. En del av plasten som ender i naturen eller på gatene, føres ut i havet med elver eller tas av regn og vind. 

I vedtaket som ble gjort i Nairobi er landene enige om at bedre innsamling og behandling av søppel er det aller viktigste tiltaket.

Videre ble det vedtatt av verdens land nå  setter seg sammen for å hva som hindrer en løsning av søppelproblemet innenfor dagens internasjonale rammeverk. Denne ekspertgruppen skal legge frem forslag til bedre - og mer helhetlige - globale løsninger når FNs Miljøforsamling møtes på nytt våren 2019. En internasjonal avtale mot marin forsøpling kan på sikt være en av flere mulige løsninger.

- Vedtaket om en nullvisjon for plast i havet, er et gjennombrudd i kampen mot marin forsøpling. Dette er første gang verden er enige om at målet er å stanse utslippene av plast. Det er langt frem dit, men når vi har et felles mål er det lettere å mobilisere til sterkere innsats, sier Vidar Helgesen.

Delegatene på FNs Miljøforsamling har også diskutert andre typer forurensing enn den som forsøpler havene våre. En ny rappport anslår at 9 millioner mennesker dør årlig en for tidlig død som følge av forurensning. Det er mange ganger flere enn for andre dødsårsaker som aids og malaria, trafikkulykker, og krig og terror.

- Det dør flere mennesker av av forurensning enn av tobakksrøyking. Forurensing betyr store menneskelige lidelser. Men forurensing betyr også økt belastning på helsesystemet og et økonomisk tap for de landene det gjelder, sier Vidar Helgesen.

FNs miljøorganisasjon, UNEP, la også fram en rapport i Nairobi der de presenterte seks utfordringer som de mener krever særlig oppmerksomhet fremover. Det gjelder antibiotikaresistens, bruk av nanomaterialer, vern av havområder, årsaker til støv- og sandstormer, nye muligheter med solenergi og økt oppmerksomhet rundt mennesker på flukt som følge av miljø- og klimaendringer.