Historisk arkiv

Regjeringen sier nei til genmodifiserte planter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag sagt nei til import av fire genmodifiserte planter i Norge; tre rapsplanter og én mais. De tre rapsplantene blir forbudt fordi de kan skade norsk natur. Regjeringen sier nei til maisen, ut fra etiske motforestillinger.

maiskolbe
Regjeringen forbyr den genmodifiserte maisen 1507 ut fra etiske betraktninger. Maisen skal dyrkes i et annet land med et sprøytemiddel (glufosinat-ammonium) som er så helse- og miljøskadelig at det er forbudt i Norge. Foto: Pixabay

Regjeringen behandlet totalt ni saker om levende, genmodifiserte organismer (GMO) etter genteknologiloven.  Alle de ni genmodifiserte plantene er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Etter genteknologiloven og EØS-avtalen er slike GMO-er i utgangspunktet også tillatt brukt i Norge.

Regjeringen tillater samtidig fem genmodifiserte nelliktyper med endret blomsterfarge i lilla nyanser, i tråd med EUs godkjenninger.

Viktig avgjørelse

– Dette er en viktig avgjørelse. Med forbud mot tre genmodifiserte rapsplanter og én mais, viser vi i praksis at Norge skal ha en restriktiv GMO-politikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I EU vurderes GMO-er ut fra hensyn til helse og miljø. Etter genteknologiloven i Norge skal det også legges vekt på hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk.

Kan skade norske arter

– Flere av de sakene som vi nå har avgjort, har ligget til behandling i ti til tolv år. Nå skjærer vår regjering igjennom. Vi skal ha en aktiv forvaltning av genmodifiserte organismer, sier Helgesen.

Regjeringen forbyr de genmodifiserte rapsplantene til fôr og industrielle prosesser ut fra miljørisiko. Spredning av frø og videre etablering av genmodifisert raps kan gjøre skade på norske arter og naturtyper. Pollen fra genmodifisert raps kan bestøve ville slektninger i norsk natur. Slik genflyt vil kunne forringe biologisk mangfold. Norge opprettholder dermed et høyere beskyttelsesnivå enn EU i slike saker.

Rapsplantene som forbys er Ms8, Rf3 og Ms8xRf3. Norge nedla også forbud mot den EU-godkjente rapsplanten GT73 i 2012.

Etiske motforestillinger

Det er ikke helse- og miljørisiko knyttet til bruken av den genmodifiserte maisen 1507 i industrielle prosesser og bruk som dyrefôr. Regjeringen forbyr likevel maisen ut fra etiske betraktninger. Maisen skal dyrkes i et annet land med et sprøytemiddel (glufosinat-ammonium) som er så helse- og miljøskadelig at det er forbudt i Norge. Det er første gang at det fattes et vedtak om forbud etter genteknologiloven som ikke er basert på miljø- eller helserisiko, men etikk alene.

Norge tillater fem genmodifiserte nelliktyper, der fargen er endret. Nellikene er tillatt å importere som snittblomster og kan selges i Norge. Det er ikke knyttet helse- eller miljørisiko av betydning til nellikene. Nellikene skal tydelig merkes for forbrukerne. De fem nelliklinjene er Moonlite, Moonvelvet, Moonaqua, Moonberry og SHD-27531-4

Miljødirektoratets tilrådninger: