Historisk arkiv

Kommer krav for å redusere utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har bedt Miljødirektoratet utarbeide forslag til regler for å redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner.

- Gummigranulat fra kunstgressbaner er en viktig kilde til utslipp av mikroplast i Norge. Krav til etablering og drift av baner vil kunne redusere utslipp betydelig. De nye reglene vil være på plass fra årsskiftet , sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det finnes rundt 1600 kunstgressbaner i Norge i dag. Ved de fleste brukes det gummigranulat fra oppmalte bildekk. Det gir bedre grep og demping og reduserer risikoen for at folk skader seg. Men gummigranulat er også et miljøproblem.

Miljødirektoratet har anbefalt at det utarbeides en forskrift, som setter krav til etableringen og driften av kunstgressbaner og det er denne anbefalingen klima- og miljødepartementet nå følger opp.

Miljødirektoratet vil nå vurdere den nærmere utformingen av en forskrift og utrede konsekvensene av kravene. I en forskrift kan det for eksempel settes krav til hvordan områdene rundt utendørs helårsanlegg skal være utformet, slik at gummigranulat ikke havner utenfor anlegget. Det kan stilles krav til bruk, lagring og oppsamling av gummigranulatene. Videre kan det være aktuelt å stille særlige krav til kunstgressbaner som er plassert nær sårbare økosystemer i elver og vann.

- Jeg har i dag sammen med kulturministeren hatt et meget godt møte med Norges Fotballforbund om saken. Fotballforbundet tar problemet med spredning av mikroplast på stort alvor og jeg vil fortsette den gode dialogen med idretten slik at vi sammen kan redusere utslipp av mikroplast fra gummigranulater, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet har konkludert med at det i dag ikke finnes gode nok erstatninger for gummi.