Historisk arkiv

Invitasjon til pressen

Møte om rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Bård André Hoksrud inviterer representanter for de berørte ordførere til møte om rovviltforvaltningen.

Statsministeren og de to statsrådene vil være tilgjengelige for pressen etter at møtet er slutt, cirka klokken 1500.

Tid: onsdag 5. september. Møtet begynner klokka 1400

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20

Journalister må vise pressekort i resepsjonen.

Pressekontakt for klima- og miljøministeren: Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen, telefon: 911 69 463, epost: jra@kld.dep.no

Pressekontakt for landbruks- og matministeren: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, telefon: 481 40 477, e-post: ottar.lovik@lmd.dep.no

Pressekontakt for statsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon: 930 51 458, e-post: arvid.samland@smk.dep.no.