Historisk arkiv

Nå går startskuddet for årets store dugnad mot plastavfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Nå kan frivillige organisasjoner, foreninger, private og offentlige foretak søke om penger til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten. Det kan fordeles inntil 80 millioner i år som er en økning fra i fjor.

-Det er et økende engasjement over hele Norge for å redusere plastforsøplingen. I fjor deltok nesten 50 000 mennesker i ryddeaksjoner, flere enn noen gang. De ryddet imponerende 1400 tonn marint avfall. Også mange andre gode prosjekter fikk støtte slik som til informasjonskampanjer og å finne alternativer til bunnstoff på båter. Pengene som nå lyses ut er viktige for at denne dugnaden mot marin forsøpling kan fortsette

I fjor fikk Miljødirektoratet inn 200 søknader. Pengene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Man kan søke om støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert eierløse fritidsbåter. Prosjekter som har forebyggende effekt, kan også søke støtte.

-Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem. Det truer dyrelivet langs kysten og i havet, det er en fare for sjømaten, faktisk all bruk av kyst- og havområdene. Vi arbeider globalt, regional og nasjonalt for å løse dette. FNs miljøforsamling vedtok nylig, etter forslag fra Norge, et globalt mål om å stanse all tilførsel av plast til verdenshavene.

Fristen for å søke er 15. februar 2018.

Les mer på Miljødirektoratets nettside