Historisk arkiv

Skudeneshavn fredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Skudeneshavn fredes som kulturmiljø. Det vedtok kongen i statsråd i dag. Dette innebærer at gater, plasser, bygninger og parken fredes etter kulturminneloven. Totalt omfatter fredningen 180 eiendommer.

Fredningen av Skudeneshavn
Fredningen av Skudeneshavn innebærer at gater, plasser, bygninger og park fredes etter kulturminneloven. Området som fredes utgjør i overkant av 93 dekar og omfatter 180 eiendommer. Foto: Elisabet Haveraaen

- Med fredningen sikrer vi en helt spesiell og godt bevart kystby. Her ser vi utviklingen fra et strandsted basert på sildefiske til ladested med handel og byfunksjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- Foreningen Gamle Skudeneshavn har i år 50-års jubileum, og fikk Riksantikvarens kulturminnepris for 2018. Foreningen har arbeidet for å bevare kulturmiljøet i Gamle Skudeneshavn i 50 år.

- Det er ekstra gledelig at vi akkurat i jubileumsåret er i mål med fredningen. Karmøy kommune har også vært en positiv medspiller for fredningen sammen med engasjerte og stolte huseiere, sier Elvestuen.

Skudeneshavn kulturmiljø er den tolvte kulturmiljøfredningen i Norge og den tredje i Rogaland, flere enn noen andre fylker. Ved å frede et kulturmiljø freder man helheten i området, ikke bare enkeltobjektene.

- Sikrer unike verdier
Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljø og fredningen skal sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i gater, havnebasseng, brygger, allmenninger, park, hager og andre grøntområder Bygninger fra tiden etter 1940 skal sikres i den grad det er nødvendig av hensyn til kulturmiljøet. Fredningen er ikke til hinder for at Skudeneshavn opprettholdes og videreføres som en levende by med boliger, handel og annen næringsvirksomhet.

Fredningsområdet er inndelt i to soner; A og B. Sone A omfatter Gamle Skudeneshavn med trehusbebyggelsen mens sone B er det nye sentrum som ble bygget i begynnelsen av 1900-tallet. Fredningsbestemmelsene er ulike i sone A og sone B. For begge områdene tillates vanlig utvendig vedlikehold, forutsatt bruk av samme metoder og materialer. Det er også tillatt å modernisere og endre næringsbyggene og boligene innvendig.

Kongelig resolusjon

Forskrift (Norsk Lovtidend)