Historisk arkiv

Tyvstartet villaksåret 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I 2019 feirer alle verdens villaksnasjoner det internasjonale villaksåret. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen startet markeringen med stamlaksfiske i Drammenselva.

Stamlaks fra Drammenselva
November er sesong for stamlaksfisk i Drammenselva. Denne gangen samles det inn genmateriale som skal bli en del av den nye nasjonale genbanken for villaks. Foto: Martin Lerberg Fossum

En 11.5 kilo tung hannlaks fra Drammenselva er seneste innskudd genbanken for villaks. Slik bidrar han til artens framtid i Norge. Det er november og sesong for stamlaksfiske i Drammenselva. Anledningen ble brukt til å markere åpningen av det internasjonale villaksåret 2019.

– Norge er en stor nasjon når det kommer til villaks, og med dette følger det et stort ansvar. Vår behandling av villaksen er avgjørende for hele artens framtid, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Nye tiltak for villaksen

Regjeringen gjennomfører flere tiltak for villaksen i 2019. Blant annet har regjeringen foreslått å sette av 70 millioner kroner over tre år til en genbank for laksefiskbestandene i Hardanger. Et nytt, nasjonalt villakssenter er planlagt med driftsenheter fire steder i landet (Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana). I tillegg blir det satt i gang et spesielt overvåkningsprosjekt for laksebestanden i Tanavassdraget, og man fortsetter arbeidet med kalking av forsurede elver og bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

Stamnlaksefiske
I 2019 feirer alle verdens villaksnasjoner det internasjonale villaksåret. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk prøve seg på stamlaksfiske i Drammenselva. Foto: Martin Lerberg Fossum

– Få arter representerer naturmangfoldets sårbarhet, og verdier, bedre enn villaksen. I hver lakseelv har laksen gjennom evolusjon i tusenvis av år tilpasset seg livet i akkurat sin elv. Hver bestand er unik og viktig å ta vare på, sier Elvestuen.

Det er de internasjonale samarbeidsorganene for villaks rundt Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) som har blitt enige at 2019 skal markeres som villaksåret. Miljødirektoratet leder Norges delegasjon til NASCO og har på vegne av Klima- og miljødepartementet det overordnede ansvaret for gjennomføringen av villaksåret. Norges jeger- og fiskerforbund og Norske lakseelver vil ha sentrale roller i gjennomføringen.

Gjennom villaksåret vil det være en rekke arrangementer og markeringer for å feire villaksen og gi folk mulighet til å oppleve den og lære mer om arten. Arrangementene og mer info finner du på http://www.villaks2019.no 

– Jeg håper flest mulig vil være med å feire villaksen, og oppfordrer alle som kan tenke seg å bidra med arrangementer eller tiltak til å ta kontakt med Miljødirektoratet eller NJFF. Det kan også være mulig å søke om tilskudd fra Miljødirektoratet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I 2019 får vi blant annet:

  • Fritidstilbudet Camp villaks vil arrangeres i en rekke lakseelver rundt om i landet.

  • Tegneserien Lunch kommer med et spesialnummer i forbindelse med villaksåret.

  • Det vil bli et utvidet tilbud av fiskekurs i en rekke lakseelver i villaksåret.

  • Lokale laks- og sjøørretkafeer med aktuelle tema rundt i landet

  • En omreisende fotoutstilling blant annet på Rådhusplassen i Oslo.

  • Det lages et eget undervisningsopplegg for skoler og barnehager

  • Et internasjonalt villakssymposium i Tromsø juni.

  • Vitenskapelig konferanse i Trondheim i januar, arrangert av Vitenskapelig råd for villaksforvaltning