Historisk arkiv

Regjeringen utreder forbud mot engangsplast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet utrede tiltak for å redusere bruken og miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast.

Plastsøppel på strand
Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede hvilke virkemidler som kan utløse en rask reduksjon i bruk av ulike engangsartikler. Foto: Bo Eide

- Marin forsøpling er et enormt globalt miljøproblem, og engangsartikler av plast er betydelig del av dette problemet. Både i Norge og i Europa finner vi engangsbestikk, sigarettfiltre, matemballasje, ballonger, bomullspinner og andre engangsartikler langs strendene. Mye av dette er helt unødvendig plastbruk, og må fases ut. Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Miljødirektoratet om å utrede hvilke virkemidler som kan utløse en rask reduksjon i bruk av ulike engangsartikler. Dette vil supplere den dialogen jeg allerede har med næringslivet, sier klima- og miljøminster Ola Elvestuen (V).

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å vurdere hvilke virkemidler som best kan føre til en reduksjon i bruk av engangsartikler som særlig bidrar til forsøpling og marin forsøpling. Direktoratet skal blant annet se om det er produkter/produktgrupper der det kan være aktuelt å forby bruk av engangsplast, samt miljøkonsekvenser av alternative løsninger eller erstatningsprodukter.

I mai la EU-kommisjonen fram et forslag til direktiv om å redusere miljøkonsekvenser av enkelte plastprodukter. Tiltakene omfatter blant annet forbud, mål om betydelig reduksjon, produsentansvar, merking av produkter med mer. Forslaget skal nå behandles i Rådet og Europaparlamentet. Det er håp om at endelig regelverk vil vedtas i løpet av 2019.

- Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. EU-kommisjonen har foreslått en rekke tiltak mot engangsplast, som også er relevante for Norge. Ved å utrede tiltak her hjemme sørger vi for å ligge i forkant av EU-regelverket og vi kan bidra med verdifulle innspill og erfaringer i det videre arbeidet internasjonalt, sier Ola Elvestuen.

Endelig frist for oppdraget settes til 30. april 2019.