Historisk arkiv

Vi skal ha ulv i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på den sør-skandinaviske ulvebestanden, det betyr at vi skal ta vare på deler av ulvebestanden innenfor Norges grenser. Det er derfor ikke riktig når Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Østlendingen i dag sier at vi ikke er forpliktet til å bevare ulv i Norge.

Uttalelsen kommer i forbindelse med et intervju med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i samme avis. Her sier statsråden at "Norge ikke (er) forpliktet til å ha en levedyktig ulvebestand innenfor landets grenser". Østlendingen har imidlertid ikke tatt med en vesentlig presisering i det intervjuet som ble gitt. Her sier Elvestuen at "Vi skal bidra til ivaretakelse av den sør-skandinaviske ulvebestanden, og kan ikke iverksette tiltak som truer bestandens overlevelse."  

-Vi skal ha ulv i Norge. Det er vi forpliktet til etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. I Jeløyaerklæringen er vi også enige om at Regjeringen skal sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Ulven i Norge utgjør en del av en felles sør-skandinavisk bestand. Norge har både et selvstendig ansvar og et felles ansvar sammen med Sverige for å ta vare på denne bestanden, sier Elvestuen. 

Dette følger også av Stortingsmeldingen Ulv i Norsk natur hvor det blant annet står:

"Der bestanden er delt mellom to eller flere land, har hvert enkelt land et ansvar for å medvirke til at bestanden bevares. Det er ikke adgang til å basere eksistensen til en bestand på at nabolandet oppfyller sine forpliktelser, uten at en selv følger opp innenfor sine egne grenser."