Historisk arkiv

Gjennomgår ekstra ulvekvote

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) har fattet vedtak om ekstra lisensfellingskvote for ulv utenfor ulvesonen. Departementet vil vurdere om vilkårene for at rovviltnemndene kan fatte et slikt vedtak er oppfylt. I tillegg vil departementet, så raskt som mulig, behandle eventuelle klager som kommer på rovviltnemndenes vedtak. Iverksettingen av vedtaket utsettes imidlertid ikke som følge av dette.

Departementet skal vurdere nemndenes vedtak, fordi de har fattet et nytt vedtak i en sak som ble klagebehandlet og avgjort av departementet høsten 2018. Når saker er klagebehandlet av en overordnet instans, kan underliggende instanser ikke treffe nye vedtak i samme sak. Rovviltnemndene kan imidlertid endre vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. I denne saken er det etter departementets syn usikkert om det foreligger nye opplysninger.

- Departementet vil nå vurdere om vedtaket som er fattet av rovviltnemndene i region 4 og 5 oppfyller gjeldende vilkår for slike vedtak. Dette vil vi gjøre så raskt som mulig. For å få en reell klagebehandling er det viktig å få inn eventuelle klager raskt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Behandling av eventuelle klager

Hvis organisasjoner eller foreninger vil klage på vedtaket som nemnda har fattet, ønsker departementet at klagen også sendes i direktekopi til departementet for å sikre rask behandling av klagen.

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

I juni 2018 bestemte rovviltnemndene i region 4 og 5 at det kunne felles inntil tolv ulver på lisensfelling utenfor ulvesonen. Dette vedtaket ble påklaget, og Klima- og miljødepartementet opprettholdt nemndenes vedtak i september 2018.

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen startet 1. oktober og lisensfellingsperioden går frem til 31. mars.