Historisk arkiv

Norske Skog Saugbrugs får full CO2-kompensasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norske Skog Saugbrugs AS ("Saugbrugs") har mottatt redusert CO2-kompensasjon siden 2013. CO2-kompensasjon er støtte til konkurranseutsatt industri som trenger mye strøm. EUs klimakvotesystem har ført til økte strømpriser i Europa, inkludert Norge. CO2-kompensasjon skal motvirke såkalt karbonlekkasje, det vil si at industri flytter ut av Europa til land som har billigere strøm fordi de har en mindre ambisiøs klimapolitikk.

Saugbrugs kompensasjon har vært kraftig redusert. Grunnen til reduksjonen er at kompensasjon ikke gis fullt ut til bedrifter som hadde strømavtaler som var inngått før EUs kvotesystem ble innført.

Klima- og miljødepartementet har nå vedtatt at Saugbrugs skal gis kompensasjon fullt ut, etter at Saugbrugs ba departementet vurdere grunnlaget for reduksjonen på nytt for årene 2018-2020. I slutten av 2017 gikk Norske Skog-konsernet konkurs, og det innebar noen endringer for Saugbrugs' situasjon som er blitt tillagt avgjørende vekt i departementets vedtak.

- Saugbrugs har med hjelp fra Enova gjort store investeringer i miljøvennlig teknologi de senere årene, og viser vei i det grønne skiftet. Med full kompensasjon fjerner vi nå en konkurranseulempe som gjør det enklere for Saugbrugs å hevde seg i et internasjonalt marked, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dette betyr at Saugbrugs vil få ekstra utbetalinger på ca 31 mill kroner i 2019, ca 82,5 mill kroner i 2020 og estimert 120 mill kroner i 2021.

- Det er bra at vi har funnet en løsning for Norske Skog Saugbrugs. Det er avgjørende at eksportindustrien vår må være konkurransedyktig, og en av regjeringens fremste oppgaver er å sørge for et innovativt, omstillingsdyktig og grønt næringsliv. Dette er grunnlaget for vår felles velferd fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Videreutvikling av norsk treforedlingsindustri kan bidra til et grønt skifte i norsk økonomi, og denne industrien har, med unntak av Borregaard, i lengre tid vært i en situasjon preget av nedleggelser og lave investeringer. Vedtaket om full CO2-kompensasjon til Saugbrugs bidrar til styrket konkurransekraft for en viktig del av den norske skog- og trenæringen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

I vedtaket tas det forbehold om at Stortinget må samtykke til å bevilge ekstra midler til CO2-kompensasjon.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviter til pressekonferanse om saken:

Hvor: Norske Skog Saugbrugs AS, Tistedalsgata 9 (Hovedinngangen), Halden.
Når: Fredag 09. august, klokken 08.30. 

Pressekontakt: Martin Lerberg Fossum - 468 19 812