Historisk arkiv

Et skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Østmarka har et område på 50-70 kvadratkilometer som kan fylle kravene til å bli nasjonalpark. Det viser en vurdering gjort av Miljødirektoratet.

- Endelig kan vi få nasjonalpark nær Oslo. Jeg foreslo i sin tid at det burde etableres en nasjonalpark i Østmarka. Nå vil jeg gå videre med dette arbeidet med bakgrunn i Miljødirektoratets anbefaling. Østmarka har store naturverdier. Vi er nå et skritt nærmere en nasjonalpark, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet har vurdert om det er naturkvaliteter i Østmarka som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til opprettelse av nasjonalpark. I sin vurdering som er sendt Klima- og miljødepartementet, skriver Miljødirektoratet at et område på 50-70 kvadratkilometer av Østmarka kan fylle kravene til å bli nasjonalpark. De understreker samtidig at dette avhenger av tilbakeføring av en del inngrep som blant annet veier. 

–Jeg vet det er delte meninger om en nasjonalpark i Østmarka, både blant kommunene og i ulike organisasjoner. Jeg ønsker derfor å ha en god dialog med de som kan bli berørt av en framtidig nasjonalpark før en formell verneplanprosess starter, sier Elvestuen. 

Miljødirektoratet mener at en eventuell videre verneplanprosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark, vern av offentlig eid grunn og eventuelt frivillig vern av privat eid skog.

Les mer om Miljødirektoratets vurdering her.

Du kan lese hele vurderingen her:

Miljødirektoratets vurdering

Vedlegg 1: Kart

Vedlegg 2: Kart