Historisk arkiv

Plan for å sikre Oslofjorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

På oppdrag fra Klima- og miljødepartement har Miljødirektoratet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten beskriver området som under stort press fra både økende befolkning og klimaeffekter.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mottok Miljødirektoratets forslag mandag 2. desember i Klima og miljødepartementet.

– Oslofjorden er under press på grunn av forurensing og befolkningsvekst. Derfor må vi ha en helhetlig og koordinert innsats for å sikre den for fremtiden. Oslofjorden er svært verdifull, både som leveområde for dyreliv og natur, og som friluftsområde for alle som bor ved den, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var selv forslagsstiller bak det opprinnelige forslaget om en helhetlig plan for Oslofjorden, som ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2018.

Forslaget fra Miljødirektoratet peker på at de viktigste utfordringer for Oslofjorden er befolkningsvekst og press på arealbruk i strandsonen, forurensning fra jordbruk og avløp, økt båttrafikk og fiske. Klima- og miljøministeren vil nå sette seg inn i rådene i rapportene.

 – Jeg vil takke for arbeidet Miljødirektoratet og alle som har bidratt med innspill. Mitt mål er å legge fram en endelig plan før sommeren, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Oslofjorden har hatt en dramatisk nedgang i blant annet torsk og hummer. Fremdeles siver det ut miljøgifter fra forurensede bunnsedimenter. Tilførselen av næringsstoffer som gir fjorden pusteproblemer og livløse poller og bukter må reduseres. Samtidig peker rapporten at tilgang til fjorden for folk flest ligger høyt på ønskelista til de som bor langs fjorden.

Du kan lese mer om planen - og laste den ned - på Miljødirektoratets sider.