Historisk arkiv

Reduksjon i norske utslipp av klimagasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 0,9 prosent i 2018, eller om lag 450 000 tonn CO2-ekvivalenter, viser tall fra SSB. Utslippene var på 52 millioner tonn. Det er de laveste utslippene siden 1995.

De samlede utslippene for 2018 er dermed nedjustert i forhold til tallene som ble publisert tidligere i år, som viste en liten oppgang.

Hovedårsaken er en betydelig reduksjon i utslipp av HFK-gasser. Siden 2003 har det vært en økende avgift på disse som har medført et betydelig fall i importen. 

–Det er gledelig å se at utslippstallene gikk ned også i 2018. 2018 er dermed det tredje året på rad med nedgang i klimagassutslippene. Vi har nå de laveste utslippene siden 1995. Regjeringen vil fortsette innsatsen for å kutte utslipp. Vi skal øke tempoet for å utvikle nullutslippsløsninger og vi skal kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Norges klimamål for 2030 er å redusere de norske utslippene med 40 prosent. Neste år har regjeringen varslet at klimamålet skal forsterkes ytterligere. 

– Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Da må vi fortsette å utvikle nødvendige teknologier og nye næringer uten utslipp, som samtidig gir oss økt, grønn konkurransekraft, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.