Historisk arkiv

Binne i beiteprioritert område skal flyttes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslag på søknad om felling av ei bjørnebinne med unger i Bardu kommune. Statens naturoppsyn får i stedet i oppdrag å flytte bjørnebinna med unger ut av området.

– Bjørnebestanden ligger godt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Vi har derfor avslått søknad om å felle ei bjørnebinne med to unger i Bardu. Samtidig ønsker vi å unngå ytterligere skade i de beiteprioriterte områdene i kommunen. Derfor vil vi nå forsøke å flytte binna og ungene til et egnet sted, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bjørnebinna med to fjorårsunger har forårsaket skader på sau i beiteprioritert område i Bardu kommune i sommer. Området opplevde betydelige tap til bjørn i beitesesongen i 2018. For å forhindre en eventuell videre skadesituasjon, gir Klima- og miljødepartementet  Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn i oppdrag å forsøke å flytte binna med unger til et egnet område.

Flyttinga skal skje innenfor rammer som Miljødirektoratet vurderer som faglig forsvarlige og som omfatter hensynet til dyrevelferd. Området som bjørnen flyttes til må være prioritert for bjørn.

Den norske bjørnebestanden ligger godt under det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, og det regionale bestandsmålet for rovviltregion 8 (Troms og Finnmark). Antall binner er en sentral faktor for muligheten for vekst i bestanden. Binner bør derfor i størst mulig grad beskyttes, slik at bestanden skal kunne bygges opp mot bestandsmålet.

Samtidig er regjeringen opptatt av å unngå tap av husdyr i beitepriorterte områder.

Du kan lese avgjørelse av klage på avslag her.