Historisk arkiv

Laveste utslipp i Norge på 27 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Nye og korrigerte tall fra SSB viser at utslippene i Norge gikk ned med 3,4 prosent i 2019. Utslippene i 2019 var på dermed på 50,3 millioner tonn. Dette er de laveste utslippene Norge har hatt siden 1993.

– Utslippene i Norge har nå gått ned fire år på rad. Dette er svært oppmuntrende tall og viser at regjeringens klimapolitikk virker. Vi har satt oss ambisiøse mål, og de skal vi arbeide hardt for å nå, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

SSB meldte tidligere denne måneden at foreløpige utslippstall for 2019 viste en nedgang fra 2018 på om lag 2 prosent. De har nå korrigert tallet til en nedgang på 3,4 prosent etter at de har kommet fram til at de tidligere utslippstallene for henholdsvis "industri og bergverk" og "energiforsyning" var for høye.

– Vi ser at klimapolitikken virker. I transportnæringen synker utslippene fordi folk kjøper biler som går på strøm i stedet for bensin og diesel, de sykler, går og velger kollektivtransport til jobb. Regjeringen vil styrke arbeidet med å få ned klimagassutslippene. I løpet av året legger regjeringa fram sin klimaplan som skal vise hvordan vi skal oppnå klimamålene vi har satt oss for 2030, sier Sveinung Rotevatn.