Historisk arkiv

Moss Horten fergene blir elektriske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Bastø Fosen styrker miljøsatsingen til Norges travleste fergesamband. Med ladeanlegg ved kaia i både Moss og Horten, ny batteriferge og ombygging av de andre to hovedfergene spares i overkant av 6 millioner liter diesel i året.  Enova støtter prosjektet med 136 millioner kroner.

-Gjennom dette prosjektet viser Bastø Fosen veg innen elektrifisering av sjøtransporten. Prosjektet sørger for ikke ubetydelige kutt i klimagassutslippene.  Det vil også gj læring og erfaringer som hele den maritime sektoren kan dra nytte av, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Tiltdelingen ble offentliggjort under en pressekonferanse i Moss i dag tidlig.

 

fosen
Administrerende direktør i Bastø Fosen Øyvind Lund og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Foto: KLD

– Vi er svært glade for at vi nå får mulighet til å ytterligere elektrifisere Norges desidert mest trafikkerte samband. Vi har arbeidet hardt over lang tid med å finne løsninger for elektrisk drift av våre seneste generasjons ferger, og tilhørende ladeinfrastruktur i både Moss og Horten. Støtten fra Enova gjør nå dette mulig, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Verdifulle erfaringer for hele den maritime næringen

Støtten fra Enova til ombyggingen av fartøyene Bastø IV og Bastø VI til helelektrisk drift og etableringen av ladeanlegg i Moss havn er på 136 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til tilsagn på 31 millioner kroner i april 2019 til rederiets investering i batteriferga Bastø Electric og ladeanlegg i Horten havn.

– Her viser Bastø Fosen med all tydelighet hvor mye det monner å elektrifisere fergetrafikken. Prosjektet vil også gi verdifull brukserfaring med høyspentlading som vil være nødvendig for større, energikrevende fartøy, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Det er rundt 36 000 fergeavganger i året mellom Horten og Moss, med et samlet dieselforbruk på rundt 8,5 millioner liter. Når alle de tre hovedfergene på sambandet nå vil operere kun på batteri, vil dette kutte drivstofforbruket på fergesambandet med 75 prosent.

-Det er svært gledelig at Enova finner elektrifiseringsprosjektet til Bastø Fosen godt nok til at det er verd å støtte.  Grønn skipsfart er en av regjeringens sine viktigste satsinger i arbeidet for utslippskutt og grønn konkurransekraft. Dette viser at vi nå er inne i en stor omstilling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Alt i drift fra sommeren 2022

Nybygget Bastø Electric og ladeinfrastruktur i Horten vil være operative 30. april 2021. Ladeinfrastrukturen i Moss vil være ferdigstilt senest august samme år, mens fartøyene Bastø IV og Bastø VI vil være klare for helelektrisk drift senest henholdsvis 31. januar og 30. juni 2022.

 

Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden.