Historisk arkiv

Ny oppnevning av medlemmer til Fagrådet for nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Rådet skal sitte i fire år og har ansvaret for å foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk av rovdyr.

Overvåkingen av rovvilt i Norge gjennomføres av Rovdata, som er et faglig uavhengig organ. I rovviltforliket av 2011 ble det understreket at Rovdata skal ha det overordnete ansvaret for drift av overvåkingsprogrammet for rovvilt, inkludert sammenstilling, kvalitetssikring og rapportering på nasjonalt nivå.

Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal ha ansvaret for å foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkingsmetodikk og det har en funksjonstid på fire år. Den 9. juli år oppnevnte Klima- og miljødepartementet følgende personer til Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 1. april 2020 til 1. april 2024:

  • Bernt-Erik Sæther, NTNU, Norge
  • Susanna Löfgren, Länsstyrelsen i Jämtland län, Sverige
  • Henrik Andrén, , Sverige
  • Jens Persson, Sveriges Landbruksuniversitet, Sverige
  • Inger Hansen, NIBIO Tjøtta, Norge
  • Arild Blekesaune, NTNU, Norge
  • Maria Johansson, Lunds Universitet, Sverige